Cần Thơ: Phát hiện 610 triệu đồng qua điều tra, truy tố hành vi tham nhũng

Thứ ba, 02/07/2024 14:03
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt được một số kết quả nhất định; góp phần xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
leftcenterrightdel
 Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ảnh minh họa

Theo UBND thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được các ngành, các cấp thực hiện tích cực bằng nhiều kênh thông tin, với nhiều hình thức phong phú như Hội nghị triển khai quán triệt, thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị hoặc bằng panô, tờ rơi... Thành phố đã tổ chức được 476 lớp/cuộc với 16.836 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia; tuyên truyền qua Đài truyền thanh và các tin bài đã phát được 1.594 cuộc/lượt với tông thời lượng là 11.057 phút. Từ đó, ý thức pháp luật về PCTN, TC ngày càng được nâng cao trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Triển khai nhiều cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN

Thành phố triển khai 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, TC tại 12 đơn vị, đã ban hành 05 kết luận thanh tra. Qua kết quả thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 tập thể và 06 cá nhân, đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể, 02 cá nhân, khiển trách 01 cá nhân và 03 cá nhân còn lại đang trong quá trình tiến hành xử lý do kết luận thanh tra vừa mới ban hành.

Trong kỳ, có 25 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. Qua kiểm tra chưa phát hiện có sai sót, hạn chế cần phải khắc phục, chấn chỉnh.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật PCTN, theo đó thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 48 trường hợp.

Trong công tác kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, năm 2023 thành phố có 50 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện với 2.338 người phải kê khai, hiện đã công khai đầy đủ đạt 100%.

Việc xác minh tài sản thu nhập năm 2024, thành phố tiến hành xác minh đối với 62 trường hợp có nghĩa vụ kê khai, đến nay Thanh tra thành phố tiến hành xác minh 21 trường hợp, kết luận 8 trường hợp.

Cũng theo UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi “Giả mạo trong công tác”. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố điều tra, làm rõ.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm hơn 9,5 tỷ đồng

Trong công tác thanh tra, kiểm tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, đến nay Thanh tra các ngành, các cấp trong thành phố đã triển khai 98 cuộc thanh tra, có 18 cuộc kỳ trước chuyển sang, đạt 60,6% kế hoạch năm (trong đó có 52 cuộc thanh tra hành chính và 46 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 9,55 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 6,86 tỷ đồng (đã thu hồi 3,06 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 2,69 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 09 tập thể, 35 cá nhân; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 01 vụ; ban hành 177 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,13 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 973 triệu đồng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã phát hiện điều tra và khởi tố 03 vụ đối với 04 bị can; Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý kiểm sát điều tra mới 03 vụ, 04 bị can, đã ban hành cáo trạng truy tố 02 vụ, 02 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp đã tiến hành xét xử 04 vụ, 06 bị cáo về các tội liên quan đến tham nhũng.

Kết quả xử lý tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phát hiện được là 610 triệu đồng, đã thu hồi 919 triệu đồng (do các cá nhân tự nộp khắc phục); ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra phong tỏa 01 tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng và 03 xe mô tô.

Qua những kết quả trên, có thể thấy thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC trên địa bàn thành phố Cần Thơ được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tích cực, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tổ chức có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức, hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tích cực triển khai theo kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc chấn chỉnh, phòng ngừa và xử lý sai phạm xảy ra.

Tuy nhiên, trong phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện nhưng còn một vài giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy hiệu quả, còn hạn chế như: kiểm soát xung đột lợi ích được triển khai nhưng kết quả chưa đảm bảo yêu cầu; công tác kiểm tra chấp hành pháp luật, tự kiểm tra nội bộ chưa phát huy hiệu quả; việc cung cấp tài liệu phục vụ công tác chấm điểm PCTN còn chậm; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực vẫn chưa đạt yêu cầu;

Việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn thiếu so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và chủ yếu kiêm nhiệm.

Thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC từ nay đến cuối năm, UBND thành phố Cần Thơ cần đề ra nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Luật PCTN năm 2018 và các văn bản có liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về PCTN, TC.

Hai là, tập trung thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCTN, TC để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp tình hình thực tế của thành phố.

Ba là, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức... nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực và các sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do cơ quan có thẩm quyền giao (nếu có). Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Bốn là, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC. Bố trí đảm bảo nguồn lực về cán bộ, công chức đủ phẩm chất và nâng lực chuyên môn trong thực hiện công tác PCTN, TC. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với giáo dục liêm chính, chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm" (làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm) trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính ở tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng cụ thể chế độ, trách nhiệm, tiêu chuẩn cho từng loại cán bộ, công chức; cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt rõ ràng và có kế hoạch; cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, công bằng; thực hiện công khai việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm pháp luật. Kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sáu là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xác minh, xử lý, kết luận các vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, tiêu cực theo quy định, nhất là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bảy là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, đặc biệt là giám sát của người dân và của cơ quan truyền thông báo chí. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 01 tháng 8 năm 2019 giữa UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thực hiện pháp luật về PCTN và thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/2020/QC-LN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Vũ Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra