Hà Nội: Lập kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ ba, 14/06/2022 16:06
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.

Việc đánh giá công tác PCTN năm 2021 theo bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc; kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Việc thực hiện kế hoạch sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

Về nội dung đánh giá, đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước, công tác PCTN được đánh giá qua việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định Luật PCTN; cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản thu nhập và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

leftcenterrightdel
Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Thành ủy Hà Nội (Ảnh: Noichinh.vn) 

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được đánh giá qua việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2021 do đồng chí Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Tổ trưởng, thành phần gồm các đơn vị: Thanh tra Thành phố; Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN của đơn vị và kết quả của thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của thành phố. Từ đó, UBND Thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác PCTN trước ngày 15/6/2022.

Kế hoạch trên của Hà Nội nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện PCTN của UBND Thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN./.

 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra