Kon Tum đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 13/03/2024 07:33
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng do quyết toán không đúng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh xăng dầu

Móc ngoặc của các “nhóm lợi ích” từ các đại án tham nhũng điển hình

Công chức lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Ngày 07/3/2024, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhận định công tác này đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về công tác PCTNTC có mặt còn hạn chế; số vụ việc tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn ít...

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, đồng thuận và tích cực tham gia công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện hiệu quả việc công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, thanh tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà không kịp thời phát hiện sẽ bị xem xét, xử lý theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Kịp thời cụ thể hóa và thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTNTC, xử lý các vụ án, vụ việc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum phát biểu tại mội hội nghị. (Ảnh: noichinh.vn)

Đặc biệt, tăng cường công khai, minh bạch về cung cấp thông tin quy hoạch, các cơ chế, chính sách trong quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư..., tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện.

Nâng cao chất lượng công tác kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập...

Triển khai hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực để PCTNTC trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và trong giải quyết thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng vặt”, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, xã hội hóa các dịch vụ công, tài chính... để nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, cố tình kéo dài thời gian giám định, định giá trong xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Riêng Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm và thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội đối với công tác PCTNTC của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra