Quận Ô Môn, TP Cần Thơ: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Thứ bảy, 31/12/2022 08:32
(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo quy định pháp luật, trong thời gian qua, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 85 Luật PCTN.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Từ năm 2020-2022, Chủ tịch UBND quận đã ban hành 42 văn bản, gồm: 01 chỉ thị, 13 kế hoạch, 28 công văn, để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện công tác PCTN tại địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền là mặt trận đầu tiên trong công tác đấu tranh PCTN nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách đầy đủ, thường xuyên và rộng rãi đến nhiều đối tượng thông qua nhiều hình thức. Kết quả từ năm 2020-2022, đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương được 375 cuộc với 5.773 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN thông qua sóng phát thanh được 190 lượt tin, bài viết với thời lượng 1.610 phút.

Công tác PCTN được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện. Hàng năm, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều có xây dựng, ban hành kế hoạch PCTN để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình, quá trình triển khai thực hiện có kiểm tra, đánh giá và báo cáo từ đó cho thấy phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN được phát huy tốt trong thời gian vừa qua.

leftcenterrightdel
Quận Ô Môn, TP Cần Thơ (ảnh: Internet) 

Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác thanh tra đã duyệt, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể từ năm 2020-2022, đã thực hiện 11/11 cuộc, gồm: 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất, trong đó có 05 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại 21 đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra đã tiến hành xử lý sai phạm về kinh tế tổng số tiền là 78.195.800 đồng; xử lý hành chính: kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 21 tập thể và 37 cá nhân có liên quan, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND quận đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 và Kết luận số 05-KL-TW ngày 03/6/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại địa phương trong thời gian qua. Kết quả năm 2020 đến 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận Ô Môn có xảy ra 01 vụ án tham ô tài sản và đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Kết quả Tòa án đã tuyên phạt 01 bị cáo với mức án 04 năm tù giam về tội tham ô tài sản và đã thu hồi toàn bộ tài sản tham ô với số tiền là 49.429.000 đồng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn góp phần hạn chế, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, trong thời gian qua, UBND quận đã xây dựng, ban hành các Kế hoạch, Công văn để chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định.

Trên cơ sở quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND quận triển khai thực hiện, như sau: Tổ chức rà soát đối tượng phải thực hiện kê khai, lập danh sách và phê duyệt; gửi danh sách phê duyệt, mẫu bản kê khai theo quy định đến cơ quan, đơn vị, tổ chức có đối tượng phải thực hiện kê khai đã phê duyệt, để tổ chức thực hiện. Sau khi tiếp nhận danh sách và mẫu kê khai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai đến các đối tượng theo danh sách phê duyệt và hướng dẫn các đối tượng thực hiện kê khai và hoàn thành kê khai chậm nhất đến ngày 31/12 hàng năm.

Sau khi hoàn thành việc kê khai, các đơn vị gửi bản kê khai về UBND quận tiếp nhận, quản lý thông qua Phòng Nội vụ quận. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. UBND quận giao Phòng Nội vụ quận thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, gửi bản kê khai. Việc tiếp nhận, gửi và quản lý bản kê khai được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai của các đối tượng kê khai từ các đơn vị

Thời gian qua, trong quá trình tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, UBND quận Ô Môn thấy được những khó khăn, thuận lợi, như sau:

Về thuận lợi, được sự quan tâm hỗ trợ về mặt chuyên môn của cấp thành phố; sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của các cấp, các ngành, địa phương thuộc quận đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho UBND quận triển khai thực hiện công tác này được đảm bảo về thời gian, đầy đủ nội dung, đúng đối tượng và đúng trình tự thủ tục theo quy định. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập được các đối tượng thực hiện nghiêm túc, trung thực và đầy đủ theo hướng dẫn văn bản của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Các đơn vị xác định đối tượng kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai bổ sung còn gặp khó khăn. Bản thân người trong diện kê khai còn lúng túng khi phải tự định giá một số tài sản trước đây khi kê khai; phần kê tài sản như: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, sử dụng, quản lý… người kê khai chưa hiểu rõ.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra