Quảng Trị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 31/05/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các cấp, các ngành tại Quảng Trị đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản và thu nhập.

Riêng tháng 5, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 25 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng theo các lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Hình thức công khai chủ yếu thông qua việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: https://noichinh.vn/

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được lồng ghép vào nhiệm vụ khi triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức đăng, tải văn bản lên công thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để các cơ quan, đơn vị chủ động tuyền truyền giáo dục pháp luật cho đơn vị mình.

Đặc biệt, trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 tại Quảng Trị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương thực hiện việc lập danh mục vị trí chuyển đổi công tác theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị định 134/2021/NĐ-CP. Theo đó, đã có 15 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn 755/TTCPC.IV ngày 17/3/2022 của Thanh tra Chính phủ, ngày 15/5/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 369/BC-TTr về tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gửi Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh đã lồng ghép và triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (trong đó Thanh tra tỉnh thực hiện 01 cuộc, Huyện Hải Lăng thực hiện 01 cuộc), hiện nay đã kết thúc 01 cuộc.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Quảng Trị tiếp tục tham mưu giúp Tổ công tác theo Quyết định số 820/QĐ-UBND triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022; Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022. Đặc biệt, chú trọng, theo dõi, đôn đốc, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra