Nam Định:

Tăng cường công tác phát hiện tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát

Thứ ba, 05/12/2023 14:02
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Nam Định trong công văn số 787/UBND-VP8 ngày 29/11/2023 về việc kết quả đánh gía công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022.

Qua triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2022 cho thấy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN. Điểm số PCTN năm 2022 của tỉnh Nam Định do Thanh tra Chính phủ thẩm định đạt 68,49/100 điểm, đây là một trong những điểm số khả quan và cao hơn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thể hiện được sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành đối với công tác này.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Nam Định. Ảnh minh hoạ: ST 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới, đồng thời duy trì, nâng cao điểm số đánh giá công tác PCTN, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Luật PCTN và các quy định liên quan đến lĩnh vực, nội dung phải công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể theo phương hướng và giải pháp nêu tại Báo cáo số 5205/BC-TKTTKĐA ngày 19/10/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nam Định. Rà soát và báo cáo kết quả việc kiểm soát xung đột lợi ích theo đúng quy định và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 559/T.Tr-PCTN ngày 15/11/2023.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện riêng hoặc lồng ghép trong Kế hoạch công tác PCTN hàng năm.

Bên cạnh đó, yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nam Định tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ về PCTN theo đúng quy định.

Tăng cường công tác phát hiện tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. Kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với tổ chức để xảy ra tham nhũng, cá nhân có hành vi tham nhũng và vi phạm khác liên quan đến PCTN. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra