Cao Bằng:

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 13/03/2024 14:06
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2

Nỗ lực của ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong việc tạo môi trường pháp lý cho doanh nghiệp

Nhiều kết quả giải quyết đơn thư có lý, có tình và được người dân đồng thuận

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện thành phố, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Xuân Ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: baocaobang.vn

Tiến hành kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm. Xác định các giải pháp phòng ngừa là chính, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.

Gắn công tác PCTN, TC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, đề xuất bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về PCTN, TC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ PCTN, TC theo Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, TC; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC; tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTN, TC gắn với thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng./.

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra