Kon Tum:

Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục

Thứ sáu, 26/01/2024 16:42
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc quyền quản lý. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở giáo dục này.

Tại Công văn số 197/UBND-NC về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và UBND tỉnh về công tác PCTN.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về PCTN tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc quyền quản lý. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc quyền quản lý; bảo đảm các điều kiện về tài chính, kỹ thuật cho việc thực hiện Chỉ thị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Trần Trung Nam) 

Riêng Trường Cao đẳng Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động cập nhật tài liệu giảng dạy, giáo án, bài giảng về nội dung PCTN; chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Mặt khác, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ học tập, giảng dạy. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn trong nhà trường, trong đó có nội dung giảng dạy về PCTN.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kon Tum tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho công tác giảng dạy nói chung cũng như công tác giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với khả năng ngân sách, theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; các văn bản hướng dẫn liên quan và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kon Tum định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh, qua Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung trên./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra