Yên Bái:

Còn nhiều bất cập trong quy hoạch tại thị xã Nghĩa Lộ

Thứ tư, 22/05/2024 15:45
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND thị xã Nghĩa Lộ, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã phát hiện một số tồn tại, bất cập cần phải khắc phục.

Loạt vi phạm liên quan trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr của thanh tra tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ 01/01/2015 - 31/12/2022, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng và việc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng cơ bản tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh: baochinhphu.vn 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Quy mô, chất lượng quy hoạch, thiết kế đô thị được cải thiện, góp phần đưa thị xã Nghĩa Lộ trở thành hạt nhân, động lực phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực vùng phía Tây của tỉnh.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, cải thiện chất lượng; hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, bất cập, cụ thể trong giai đoạn từ 2015-2019, UBND thị xã chưa kịp thời ban hành một số văn bản chỉ đạo đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng còn có sai sót trong thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch, thiếu nội dung trong quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ quy trình thực hiện xin ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch của đồ án quy hoạch phân khu 04 phường trong giai đoạn năm 2015 - 2016; trình tự lập dự toán nhiệm vụ quy hoạch (06 đồ án quy hoạch xây dựng xã lên phường) chưa đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công năm 2019.

Bên cạnh đó, việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng còn một số thiếu sót như: Tổ chức hội nghị công bố một số đồ án quy hoạch chưa đủ thành phần tham gia; thời gian đăng tải thông tin quy hoạch trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã chưa kịp thời (đồ án quy hoạch phân khu phường Pú Trạng, phường Trung Tâm); UBND thị xã chưa đăng tải toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Chưa kịp thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch phân khu của 04 phường và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại phường Tân An.

Chậm tổ chức triển khai thực hiện việc lập Quy chế Quản lý kiến trúc trên địa bàn thị xã theo quy định của Luật Kiến trúc để làm cơ sở quản lý kiến trúc xây dựng trong đô thị.

Còn có 02 công trình xây dựng chậm tiến độ thi công xây dựng theo hồ sơ cấp phép xây dựng trong năm 2022.

Công tác triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thương mại Apec Golden Valley Mường Lò hiện nay chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

Kết luận cũng nêu rõ, công tác kiểm tra quy hoạch xây dựng và trật tự đô thị chưa được thường xuyên, liên tục, dẫn đến có một số trường hợp xây dựng sai so với giấy phép được cấp.

Thanh tra tỉnh Yên Bái xác định trách nhiệm về những tồn tại, thiếu sót thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các công chức, viên chức có liên quan trong giai đoạn 2015-2022.

Ngoài ra, đối với những tồn tại, thiếu sót trong thành phần hồ sơ của các đồ án quy hoạch còn có trách nhiệm của các nhà thầu tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng có liên quan.

Thanh tra tỉnh Yên Bái đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Về kiến nghị các biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, có tầm nhìn phù hợp với sự phát triển của địa phương trong từng giai đoạn.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng thẩm quyền trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

Định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị./.

Bảo San

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra