Đăk Tô (Kon Tum):

Còn sai phạm trong cấp Giấy CNQSD đất và khai thác khoáng sản

Thứ hai, 26/09/2022 15:53
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum được Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chỉ rõ tại Kết luận thanh tra số 03/KL-STNMT.

Còn sai phạm trong cấp Giấy CNQSD đất

Qua thanh tra, Sở TNMT tỉnh Kon Tum kết luận, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô còn có những hạn chế; chưa xem xét kỹ đến khả năng nguồn kinh phí thực hiện các công trình, dự án nên tỷ lệ thực hiện đạt còn thấp. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, việc lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm. Tuy nhiên, rà soát từ năm 2017 đến năm 2021 cho thấy, UBND huyện Đăk Tô chưa thực hiện đúng quy định này trong các năm 2017, 2018. Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm, tồn tại nêu trên thuộc về Phòng TNMT huyện Đăk Tô và UBND huyện Đăk Tô.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho một số gia đình, cá nhân còn sai sót, chưa đảm bảo quy định pháp luật, cần phải khắc phục, xử lý.

Việc quản lý dữ liệu bản đồ địa chính chính quy thuộc cơ sở dữ liệu địa chính được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn huyện Đăk Tô cho thấy, số hiệu thửa bản đồ theo Giấy CNQSD đất đã được cấp không trùng khớp với số thửa trên bản đồ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đang quản lý. Do đó, dẫn đến khó khăn trong công tác rà soát cập nhật chỉnh lý các thửa đất biến động. Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm, tồn tại nêu trên thuộc về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đăk Tô.

Bên cạnh đó, khi lập, điều chỉnh thực hiện quy hoạch sử dụng đất trồng lúa, UBND huyện chưa thực hiện việc xác định ranh giới sử dụng đất, bản đồ diện tích trồng lúa và vùng chuyên canh trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Việc xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại thực địa UBND huyện Đăk Tô chưa thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đăk Tô là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum với nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đất, rừng, thủy điện, khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc…

Hơn nữa, UBND huyện Đăk Tô chưa chỉ đạo thực hiện việc báo cáo hàng năm về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện là thực hiện chưa đúng quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đáng nói, Phòng TNMT huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nhưng trong hầu hết các hồ sơ không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Khi các hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, Phòng TNMT cũng không tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tách thửa và cấp Giấy CNQSD đất mới cho từng thửa đất mới sau chia tách theo quy định.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, 2018 được phê duyệt không có danh mục loại đất, hạ tầng kỹ thuật; tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá.

Về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vẫn còn 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa được lập thủ tục cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường để được UBND huyện Đăk Tô ban hành văn bản chấp thuận theo quy định. Các dự án sau đăng ký cam kết bảo vệ môi trường chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ công tác giám sát về môi trường; việc kiểm tra, giám sát, xử lý trong quản lý môi trường chưa thường xuyên.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Cụ thể, trong kỳ thanh tra 2017-2021 có 12 trường hợp khai thác thác khoáng sản trái phép; vẫn còn 18 công trình, dự án chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng đã sử dụng khoáng sản (đất san lấp) khi không xin phép cấp thẩm quyền cho phép sử dụng khoáng sản trong phạm vi công trình theo quy định tại Điều 64 Luật Khoáng sản 2010. Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm, tồn tại nêu trên thuộc về UBND các xã, thị trấn Đăk Tô, Phòng TNMT huyện Đăk Tô và UBND huyện Đăk Tô.

leftcenterrightdel
Trụ sở HĐND-UBND huyện Đăk Tô. Ảnh: TK/Baothanhtra 

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND huyện Đăk Tô xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo từng nội dung của kết luận thanh tra.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo xử lý, khắc phục toàn bộ các nội dung tồn tại, hạn chế theo kết quả thanh tra; lộ trình thực hiện, giải pháp thực hiện các nội dung khắc phục. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra các hồ sơ liên quan chưa được thanh tra, kiểm tra ngoài kết luận thanh tra này, tiến hành xử lý sai phạm (nếu có). Tiến hành xác định trách nhiệm đối với những tập thể và cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực TNMT; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về TNMT.

Đối với công tác cấp Giấy CNQSD đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện Đăk Tô, Sở TNMT yêu cầu chỉ đạo bộ phận chuyên môn chỉnh lý số thửa trên hệ thống cơ sở dữ liệu cho phù hợp để việc quản lý đất đai có hiệu quả. Chấn chỉnh việc xét duyệt cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân đảm bảo việc sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luật về đất đai, quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặt khác, xây dựng phiếu kiểm soát quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh, nhằm quản lý chặc chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn theo đúng quy định.

Chỉ đạo, khắc phục, xử lý các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số gia đình, cá nhân còn sai sót, chưa đảm bảo quy định pháp luật (đã nêu tại kết luận thanh tra). Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu, cấp Giấy CNQSD đất còn sai sót, chưa đảm bảo quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất (còn lại), để xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó, thực hiện quy định về thủ tục hành chính từ huyện đến xã, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công việc của quá trình giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố công khai bộ thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai sót, tồn tại, hạn chế Kết luận thanh tra đã nêu./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra