Nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 23/05/2024 15:18
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr ngày 22/4/2024, chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám sát các nội dung liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công

Cụ thể, kết quả thanh tra từ ngày 25/1/2018 đến tháng 9/2023 thể hiện: Nhà trường chưa thực hiện việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm kiến trúc xây dựng, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội đồng trường chậm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 10 năm 2 tháng (kể từ khi Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2013 đến ngày 1/3/2023), vi phạm khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường được Hội đồng trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 01/3/2023 còn vi phạm, như: Quy định không đúng thành phần tập thể lãnh đạo tham gia bước 1 của quy trình bổ nhiệm nhân sự. Không quy định thành phần cán bộ chủ chốt tham dự bước 4 của việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự. Không quy định việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với nguồn nhân sự từ nơi khác và đối với việc bổ nhiệm trong trường hợp khác.  

Việc tổ chức lấy phiếu và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đối với 5 trường hợp đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch là thực hiện không đúng quy định tại bước 1, mục 1, phần II, Phụ lục 1A Quy định số 16-QĐ/BCSĐ ngày 30/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.  

Nhà trường xin chủ trương bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, trong đó nêu rõ tên nhân sự đề xuất bổ nhiệm là vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Trường không có hồ sơ quy hoạch cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương được quy hoạch và bổ sung quy hoạch các năm 2020, 2021, 2023 là thực hiện không đúng quy định tại Mục 2 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

leftcenterrightdel
 Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nơi xảy ra nhiều sai phạm (Ảnh: TT)

Trong giai đoạn thanh tra, Nhà trường không ban hành tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương cho các đơn vị trực thuộc là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 và khoản 2 Điều 16 Quyết định số 10/QĐ-BCSĐ ngày 30/12/2021 của Bộ Xây dựng.

Không ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh nêu trên là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ Xây dựng và khoản 3 Điều 38 Quyết định số 11/QĐ-BCSĐ ngày 30/12/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Không có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban Giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng) làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ đối với 7 trường hợp bổ nhiệm mới và 1 trường hợp điều động bổ nhiệm, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức (năm 2020), trong đó có 3 trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHKT ngày 18/1/2021.

Đến hết thời hạn là quý II/2022, Hội đồng trường và Hiệu trưởng không hoàn thành công tác cán bộ theo yêu cầu tại Mục 1.1 của Thông báo số 36/TB-BXD của Bộ Xây dựng trong đó có việc rà soát, kiện toàn Ban Giám hiệu và bổ sung số lượng cấp phó…

Kết luận thanh tra cũng khẳng định, những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự thời kỳ này.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Nhà trường bao gồm: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và cá nhân có liên quan do để xảy ra những vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức cá nhân trực thuộc Trường có liên quan đến sai phạm mà kết luận thanh tra đã nêu trên.

Đình Thuyết - Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra