Quảng Ngãi: Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024

Thứ tư, 12/06/2024 15:06
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh thời gian thực hiện 2 cuộc thanh tra tra đồng thời giảm, không tiến hành 4 cuộc thanh tra.
leftcenterrightdel
Quảng Ngãi điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 

Cụ thể, theo Quyết định số 696/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Ngãi, điều chỉnh giảm, không tiến hành 04 cuộc thanh tra, gồm:

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao của người đứng đầu, bộ phận trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Cơ quan thực hiện là Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra việc chấp hành về hoạt động báo chí tại Tạp chí Sông Trà - Hội Văn học Nghệ thuật. Cơ quan thực hiện là Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản tại 27 doanh nghiệp. Cơ quan thực hiện là Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đức Lợi: (1) Trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. (2) Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách; các khoản đóng góp của nhân dân và các khoản nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Cơ quan thực hiện là Thanh tra huyện Mộ Đức.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng điều chỉnh thời gian tiến hành 02 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác tuyển dụng giáo viên; chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức; việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (quy chế tổ chức hoạt động); hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp; công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư - lưu trữ tại UBND thị xã Đức Phổ. Thời kỳ thanh tra là năm 2022 đến thời điểm thanh tra (riêng tuyển dụng giáo viên, thanh tra kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023). Thời gian tiến hành thanh tra: Quý II/2024. Cơ quan thực hiện là Thanh tra Sở Nội vụ.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác bổ nhiệm viên chức, lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại và thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức; công tác thi đua - khen thưởng và công tác văn thư– lưu trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời kỳ thanh tra là năm 2022 đến thời điểm thanh tra. Thời gian tiến hành thanh tra: Quý IV/2024. Cơ quan thực hiện: Thanh tra Sở Nội vụ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quãng Ngãi cũng quyết định điều chỉnh thời kỳ thanh tra đối với cuộc thanh tra tại UBND xã Bình Trung gồm: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý đất đai theo Điều 208 Luật Đất đai năm 2013; Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra