Thanh tra Thừa Thiên Huế:

Thanh tra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa

Thứ hai, 01/08/2022 11:25
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.
leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Theo Quyết định số 799/QĐ-TTr, Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do bà Phan Thị Lê Hằng, Trưởng phòng Thanh tra PCTN, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, gồm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người quản lý Công ty; việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; việc thực hiện pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thời kỳ thanh tra gồm các năm 2019, 2020 và 2021. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Chánh Thanh tra Lương Bảo Toàn cũng giao trách nhiệm cho bà Đinh Thị Như Hiền - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra