Kiến nghị từ Bắc Kạn sau thanh tra quy hoạch xây dựng

Thứ năm, 28/03/2024 16:57
(ThanhtraVietNam) - Sau thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh về một số quy định còn bất cập, về trách nhiệm người đứng đầu, về quản lý xây dựng…

Thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ tại 5 đơn vị ở Bắc Kạn

Dự án tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể sang Tuyên Quang vào kế hoạch thanh tra

Thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

Ngày 18/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 1613/HD-TTCP để hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mục đích của thanh tra chuyên đề này là để phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan có gắn với trách nhiệm cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Đặc biệt, qua thanh tra kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch.

Cùng với Thanh tra Chính phủ, các địa phương trên cả nước đã tiến hành thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn cũng đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn.

Ưu tiên đi trước để đảm bảo tính đồng bộ

Kết luận thanh tra cho biết, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2022 đã được các cấp chính quyền quan tâm, thực hiện, chất lượng quy hoạch ngày càng được nâng lên.

Công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn đã được ưu tiên đi trước để định hướng và đảm bảo tính đồng bộ.

Quá trình thực hiện có phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan hạ tầng kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Thành phố Bắc Kạn xác định sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng trên cơ sở quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Kạn

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Đoàn thanh tra phát hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Không thực hiện lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; việc giao đất trong dự án không đúng theo đồ án quy hoạch được phê duyệt; có dự án không tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; có dự án tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đã đầu tư cơ bản hoàn thiện nhưng chưa được ban hành quy định quản lý xây dựng…

Đề nghị sửa đổi những bất cập

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, tổng hợp, có ý kiến với các bộ, ngành về một số quy định còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Một là, đối với việc thực hiện lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS): Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và cách thể hiện nên khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện và thực hiện thẩm định.

Hai là, đối với quy hoạch nông thôn: Điều 30 Luật Xây dựng quy định thời hạn quy hoạch chung xây dựng xã dài từ 10 đến 20 năm dẫn đến công tác dự báo tốc độ phát triển trong nội dung quy hoạch không sát với thực tế phát triển của xã, nhất là đối với xã nằm tiếp giáp với đô thị và khu công nghiệp, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Ba là, Luật Xây dựng chỉ có quy định về điều chỉnh tổng thể, chưa có quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch nên khi điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện điều chỉnh tổng thể gây tốn kém nguồn lực thực hiện.

Bốn là, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị quy định: “3. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các đồ án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này được xác định bằng định mức của đồ án có quy mô nhỏ nhất được quy định”. Tuy nhiên, thực tế, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn khi triển khai một số dự án quy mô nhỏ hơn định mức như dự án trường học với quy mô khoảng 1 ha. Như vậy, đối chiếu với quy định của Bộ Xây dựng, việc xác lập chi phí sẽ tương đương với quy mô gần 5 ha, việc này làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, nguồn vốn ngân sách bố trí cho dự án.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu việc phân công, phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn để UBND các cấp có cơ sở áp dụng triển khai thực hiện.

Đặc biệt là, cần chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND cấp huyện, cấp xã phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng. Riêng Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng lập, quản lý quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra