Thái Bình:

Công bố lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ hai, 16/01/2023 16:31
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/ND-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông báo Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023.

Theo đó, đối với tiếp công dân định kỳ trong năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được bố trí vào các ngày: 30/01, 28/02, 30/3, 28/4, 30/5, 30/6, 28/7, 30/8, 29/9, 30/10, 30/11, 29/12/2023.

Địa điểm tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 360, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Thành phần tham gia tiếp công dân gồm có: Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan; ngoài ra, mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Đối với tiếp công dân đột xuất, thực hiện theo khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013; thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

UBND tỉnh Thái Bình cũng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân theo thời gian đã công bố. Trong trường hợp vào ngày tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp các cuộc họp của Bộ, ngành Trung ương hoặc cuộc họp của Tỉnh ủy hoặc giải quyết các công việc đột xuất... thì sẽ chuyển sang tiếp vào ngày làm việc kế tiếp liền kề.

Đồng thời, UBND giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đon vị, địa phương mình. Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, giấy mời các thành phần tham gia tiếp và các điều kiện phục vụ khác./.

Hồng Đăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra