Bình Dương:

Kịp thời xử lý các tình huống công dân khiếu kiện đông người, phức tạp

Thứ hai, 24/06/2024 09:48
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để luôn là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, thường xuyên; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài không để phát sinh “điểm nóng”.

Luôn xem tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, quá trình đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được từ các dự án đầu tư, còn phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan việc quy hoạch, thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, tái định cư của các dự án; phản ánh công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, môi trường giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Từ đó, đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy và chính quyền địa phương phải luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Báo cáo của địa phương này cho thấy, trong thời gian vừa qua chính quyền tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa phương đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị số 35-CT/TW); Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tỉnh cũng đã chủ động ban hành các kế hoạch và tổ chức thực hiện như Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 01/8/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 01/8/2014 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn việc tiếp công dân với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: binhduong.gov.vn

Đáng chú ý, nổi bật vai trò người đứng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài không để phát sinh “điểm nóng”; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội. Nhờ vậy, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được nâng cao; quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, để kịp thời xử lý các tình huống công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các Kỳ họp Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, thường xuyên ban hành các Văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tăng cường đối thoại và nâng cao chất lượng giải quyết ngay từ cơ sở; kiểm tra, rà soát các vụ việc có khả năng công dân tập trung khiếu kiện đông người; có biện pháp chủ động ứng phó trong tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người.

Đi cùng với đó, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; tập trung đưa tin bài về thành tựu, những điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với cách làm sáng tạo, đổi mới cách thức đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, như việc tuyên truyền Luật Tiếp công dân kết hợp với tuyên truyền pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thông qua việc phát sóng Chương trình “Câu chuyện pháp luật” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Gắn nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ tuyên truyền, vừa tiếp công dân vừa giải thích tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp công dân cho người dân; mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân giúp nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức về Luật Tiếp công dân, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động tiếp công dân; tuyên truyền thông qua hoạt động thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề; đăng tin, bài viết về Luật Tiếp công dân trên trang web của cơ quan đơn vị với hơn hàng chục ngàn lượt truy cập. Cạnh đó, việc tuyền truyên phổ biến Luật Tiếp công dân được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt gắn liền với “Ngày pháp luật” tại các đơn vị./.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra