Phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thứ hai, 24/06/2024 15:44
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương kết nối để tiếp dân trực tuyến với điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hà Nội nhằm hạn chế công dân kéo về Thủ đô Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Kịp thời xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước

Theo Thanh tra Chính phủ, thực hiện Kết luận 01-KL/TBTCPV ngày 03/5/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội Đảng lần thứ XIV), Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân giữa Thanh tra Chính phủ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Bầu cử).

Cụ thể, Kế hoạch 1233/KH-TTCP ngày 13/6/2024 do Thanh tra Chính phủ ban hành để phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Kết luận của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đối với các vụ việc trong danh sách 1.003 vụ việc được kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, các địa phương thực hiện nghiệm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số: 4011/VPCP-V.I ngày 09/11/2022, 4076/VPCP-V.I ngày 03/6/2023 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo Kết luận của Tổ trưởng Tổ công tác 1849/QĐ-TTg.

Với các vụ việc rà soát đã giải quyết hết nội dung, thực hiện theo các bước của Kế hoạch 363/KH-TTCP, đã đối thoại với công dân thì các địa phương ban hành thông báo chấm dứt xem xét giải quyết vụ việc; thông báo kết quả đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đồng thời nhập liệu kết quả rà soát vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để khai thác, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả và sự thống nhất giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, cũng như hạn chế tình trạng chuyển đơn nhiều lần cho một nội dung, chuyển đơn sai thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh minh họa/ITN)

Thanh tra Chính phủ yêu cầu căn cứ vào tiêu chí và hướng dẫn của Kế hoạch 363/KH-TTCP, các địa phương chủ động kiện toàn Tổ công tác và lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (nằm ngoài danh sách 1.003 vụ việc) để rà soát; báo cáo kết quả rà soát về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, ưu tiên kiểm tra, rà soát các vụ việc đông người, phức tạp về an ninh, trật tự kèm theo các Văn bản số: 904/VPCP-V.I ngày 23/3/2023, 2544/VPCP-V.I ngày 24/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Đáng chú ý, các địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; giải quyết hết nội dung, đúng thời hạn pháp luật quy định và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật đối với đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thành lập Tổ công tác liên ngành tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng và Bầu cử. Trong thời gian diễn ra Đại hội các cấp của Đảng, cần cân nhắc việc thực hiện cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với những vụ việc liên quan đến khiếu kiện đông người, phức tạp.

Thực hiện hiệu quả tiếp công dân trực tuyến để hạn chế công dân khiếu kiện tại Thủ đô Hà Nội

Một điểm mới trong Kế hoạch tiếp dân phục Đại hội Đảng so với các Kế hoạch trước đây, đó là Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo để kết nối trực tuyến với điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hà Nội (theo mô hình tiếp công dân trực tuyến) trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp, đối thoại, vận động công dân. Qua đó, hạn chế công dân kéo về Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu kiện.

Thường xuyên, kịp thời liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương về tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp, bức xúc để Trụ sở có phương án tiếp công dân; khi có yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, địa phương cử lãnh đạo có thẩm quyền phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

Riêng đối với UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người để có phương án cưỡng chế, giải tỏa đối với các công dân khiếu nại, tố cáo, tập trung sai quy định của pháp luật đưa về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động công dân trở về địa phương. Không để các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực Hội trường họp, trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xử lý kiên quyết những hành vi người khiếu kiện trưng băng rôn, biểu ngữ, hò hét, cản trở đại biểu dự Đại hội.

Cử tổ công tác thường trực tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Căn cứ vào Kế hoạch 1233/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên; báo cáo kịp thời với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để tổng hợp báo cáo Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữa Thanh tra Chính phủ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương./.

Đoàn Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra