Quảng Ngãi tiếp gần 3.800 lượt công dân, xử lý 7.780 đơn thư

Thứ tư, 27/09/2023 15:56
(ThanhtraVietNam) – Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong những tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính trong tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp 3.796 lượt vụ việc tăng 14,5%; tiếp nhận 7.780 đơn tăng 24,9% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, về công tác tiếp công dân, trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính trong tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp 3.796 lượt/4.385 người/3.350 vụ việc (tăng 14, 5% so với 9 tháng đầu năm 2022); trong đó, có 17 lượt đoàn đông người của vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành. Trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Qua tiếp công dân, cơ quan hành chính các cấp đều đã ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết, giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 7.780 đơn tăng 24,9% so với 9 tháng đầu năm 2022. Hiện nay đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.919 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 185 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 466 đơn, thụ lý và giải quyết đối với 3.947 đơn các loại thuộc thẩm quyền; còn 1.263 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn do trùng lặp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh.

Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 188 vụ việc/215 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 87,4%. Đã giải quyết 151/167 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90,4%. Trong đó, có 31 vụ qua giải thích thuyết phục công dân đã rút khiếu nại, còn lại 120 vụ giải quyết bằng quyết định. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 06 người, chỉ đạo cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo đúng quy định; hủy bỏ các quyết định xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật. 

Đồng thời giải quyết 37/48 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 77,1%. Trong đó, có 03 vụ việc tố cáo sai qua giải thích chính sách, pháp luật công dân đã tự nguyện rút tố cáo, còn lại 34 vụ việc đã xem xét giải quyết, kết quả có 04 vụ việc tố cáo đúng, 26 vụ việc tố cáo sai, 04 vụ việc tố cáo có đúng có sai. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 06 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 công chức.

leftcenterrightdel
Các cơ quan hành chính trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp gần 3.800 lượt công dân, xử lý trên 7.500 đơn thư trong 9 tháng đầu năm 2023

Về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 571/QÐ UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ công tác 571/QÐ-UBND đã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với 18 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó đã giải quyết xong đối với 10 vụ việc, còn 08 vụ việc đang xem xét giải quyết. Các vụ việc đang kiểm tra, rà soát, lãnh đạo UBND tỉnh đều đã có văn bản chỉ đạo hướng xử lý bước đầu để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Có thể nói, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung; chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng... nhờ đó đã làm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các cấp, các ngành đã tăng cường công tác, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo sát sao nhờ đó công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo có những chuyển biển tích cực. Chất lượng xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng lên; công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện có hiệu quả hơn, nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai mô hình dân vận khéo có hiệu quả, qua đó đã vận động được nhiều công dân tự nguyện rút khiếu nại sai, tố cáo sai nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, công tác theo dõi sau tiếp công dân, xử lý đơn ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số vụ việc cấp dưới giải quyết không đúng quy định bị hủy, việc tổ chức thi hành các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm thực hiện dẫn đến công dân phát sinh vượt cấp. Trách nhiệm của một số cơ quan, địa phương, đơn vị trong phối hợp giải quyết, xử lý các vụ việc đông người phức tạp trên địa bàn còn chưa đảm bảo, dẫn đến một số vụ việc có lúng túng, kéo dài.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi hướng đến tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung chi đạo tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh; phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NÐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra