Kon Tum: Chỉ đạo xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thứ năm, 28/07/2022 21:51
(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2404/UBND-TTHCC về việc xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, để nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai (nhất là chuyển nhượng bất động sản, chuyển quyền sử dụng đất...) thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực; quy định pháp luật về quản lý thuế trong việc xử lý hồ sơ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản như: Luật Công chứng, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt, cơ sở pháp lý cho việc tính thuế thực hiện theo Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể: "Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng".

Đối với các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản khác (nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài khác khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật) thì việc tính thuế cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực, thuế, xây dựng, đất đai, dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật cho người dân về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản mà giá trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (tùy theo mức độ vi phạm mà khi bị cơ quan chức năng phát hiện có thể sẽ tiến hành truy thu, xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 - được sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời, phổ biến cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết hệ quả của việc kê khai giá thấp hơn so với thực tế (khi phát sinh tranh chấp, người bán sẽ mất tiền vì người mua chỉ trả đúng giá trị giao kết trên hợp đồng và có thể phát sinh các rủi ro pháp lý, có thể dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo).

Không được trả lại hồ sơ; không kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ liên quan hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển quyền sử dụng đất trái quy định, mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người có yêu cầu./.

Đỗ Văn Nhân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra