Sau nhiều năm thực hiện cải cách hành chính, một giải pháp quan trọng được tỉnh chú trọng triển khai đó là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước. Hiện tại, 21 sở, ngành; 9 huyện, thành, thị và 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập bộ phận một cửa. Toàn tỉnh có 1.652/1.724 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Riêng đối với cấp huyện và cấp xã, toàn bộ thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận một cửa. Có được kết quả khả quan trên là do Vĩnh Phúc đã triển khai đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trước đó, tạo nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc, nền móng và tiền đề quan trọng cho việc xây dựng "văn phòng không giấy", tạo lập chính quyền điện tử. 

leftcenterrightdel
 
Trong hai năm 2017-2018, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai khoảng 700 thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện ở nhiều đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường… Để xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh, tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ 7 ứng dụng dùng chung quan trọng gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa. Đến nay, toàn tỉnh có 35 đơn vị, địa phương triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành.      

Vĩnh Phúc mới xây dựng Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện nhằm giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh được cải tiến công việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, tách hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và công dân. Trung tâm hành chính công có nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết theo quy định; theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời, cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân liên quan khi được yêu cầu; nhận kết quả giải quyết từ các sở, ngành.../.

Dương Thái