Luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào dân tộc và các tôn giáo đoàn kết, gắn bó

Luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào dân tộc và các tôn giáo đoàn kết, gắn bó

(ThanhtraVietNam) - Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM tại hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TPHCM do Thường trực HĐND TPHCM tổ chức, ngày 21/11.
Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Long về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn...
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào...
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày...