Sơn La: Quyết liệt, đồng bộ trong phát hiện và xử lý tham nhũng

Thứ bảy, 20/04/2024 07:52
(ThanhtraVietNam) - Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sơn La trong quý I tiếp tục có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Triển khai toàn diện, kịp thời các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La, so với cùng kỳ năm trước, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trong quý I/2024 đã đạt được những hiệu quả nhất định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về PCTN, TC được triển khai toàn diện, kịp thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; các giải pháp phòng ngừa được quan tâm, việc phát hiện xử lý tham nhũng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai như: quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... thường xuyên duy trì hoạt động số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước.

Trong quý I, các cơ quan thanh tra đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Số vụ vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn là 02 vụ (huyện: Mai Sơn 01 vụ, Mộc Châu 01 vụ), kiến nghị thu hồi 72,9 triệu đồng, đã thu hồi 72,9 triệu đồng; số người vi phạm 04 người đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 03 người, xử lý kỷ luật khiển trách 01 người.

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, UBND tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 47/252 người theo danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi.

leftcenterrightdel
Quý II, Sơn La sẽ triển khai đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn) 

Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, các địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh đã phổ biến quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo thời gian, đáp ứng các nội dung theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng, xác minh tài sản thu nhập năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Theo đó, số lượng cơ quan, đơn vị được xác minh: 10/46 đơn vị, chiếm 21,7% tổng số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương. Số người thuộc diện phải kê khai thuộc Thanh tra tỉnh quản lý năm 2023 là 1.382 người; số đã công khai là 1.382 bản thuộc 46 đơn vị.

Nhìn chung, trong quý I, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác PCTN, TC. Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế; chỉ đạo thực hiện chế độ công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nhiều dư luận xã hội quan tâm nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các vi phạm, sai phạm.

Tăng cường kiểm tra nội bộ để xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh cho biết, trong quý II, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, TC gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn; công tác cải cách hành chính...; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, TC chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các nội dung tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập năm 2024 theo quy định; tham mưu triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra