Đồng Tháp:

Công nhận quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười

Thứ năm, 25/04/2024 13:36
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Lê Văn Bích ngụ tại xã Mỹ An, huyện Tháp Mười.

Công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính

Cụ thể, ông Lê Văn Bích khiếu nại yêu cầu  bồi thường hết diện tích các thửa đất số 41; 42; 100; 1471; 1522 và 1883 trong giấy chứng nhận, tờ bản đồ số 01 (bản đồ 299), xã Mỹ An; đồng thời, nâng giá bồi thường nhà ở, cây trồng và cấp thêm nền tái định cư do có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về giải quyết đơn của hộ ông Lê Văn Bích với nội dung  bác yêu cầu của hộ ông Lê Văn Bích. Ông Lê Văn Bích không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại của UBND tỉnh thể hiện, năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thực hiện dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc thu hồi quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Bích diện tích 11.298,2m2 đất, tọa lạc xã Mỹ An, huyện Tháp Mười thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều. Gồm diện tích các thửa đất số 41; 42; 100; 1471; 1522 và một phần thửa đất số 1883 của hộ ông Lê Văn Bích. Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho hộ ông Lê Văn Bích với tổng số tiền là 3.807.339.600 đồng và được bố trí 02 nền tái định cư.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa đối thoại với công dân (Ảnh: CTTĐT.ĐT) 

Hộ ông Lê Văn Bích không đồng ý với quyết định bồi thường, hỗ trợ và có đơn khiếu nại yêu cầu: bồi thường hết diện tích các thửa đất số 42; 100; 1471; 1522 và 1883 trong giấy chứng nhận, tờ bản đồ số 01; nâng giá bồi thường nhà ở, cây trồng và cấp thêm nền tái định.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về giải quyết đơn của hộ ông Lê Văn Bích, nội dung: bác yêu cầu của hộ ông Lê Văn Bích về việc yêu cầu bồi thường hết diện tích các thửa đất số 42; 100; 1471; 1522 và 1883 trong giấy chứng nhận, tờ bản đồ số 01; nâng giá bồi thường nhà ở, cây trồng và cấp thêm nền tái định cư do trúng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với bà Huỳnh Thị Kim Em được ông Lê Văn Bích ủy quyền. Qua kết quả đối thoại, việc khiếu nại yêu cầu xem xét, bồi thường hết diện tích các thửa đất số 42; 100; 1471; 1522 và 1883 trong giấy chứng nhận, tờ bản đồ số 01 (bản đồ 299) của ông Lê Văn Bích là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giải quyết đơn của hộ ông Lê Văn Bích là đúng với quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và căn cứ quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thì việc khiếu nại của ông Lê Văn Bình là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận và giữ nguyên Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giải quyết đơn của hộ ông Lê Văn Bích; đồng thời yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định này.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Lê Văn Bích không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức thi hành quyết định này; đồng thời, giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra