Trà Vinh:

Đạt nhiều kết quả tích cực trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 27/10/2022 16:02
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, việc triển khai các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) của công dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được các ngành, các cấp quan tâm, kịp thời tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực.

Đảm bảo, đúng quy trình, quy định của pháp luật

Qua công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN, TC của công dân tại một số địa phương trong tỉnh, tại cơ quan Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh cho thấy, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự đổi mới rõ nét, việc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân của các cấp, các ngành nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát.

Đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết KN, TC có chuyển biến tích cực. UBND các cấp, các sở, ngành triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời gian, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh. Quan tâm, chú trọng đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, đặc biệt công tác hòa giải ở cơ sở phát huy tác dụng thiết thực góp phần giải quyết những vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh trong Nhân dân. Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm. Việc ban hành các quyết định và công khai kết quả giải quyết KN, TC cơ bản được thực hiện đảm bảo, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Việc thực hiện tiếp công dân luôn được các cấp, các ngành nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát 

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân được cơ quan Thanh tra các cấp chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về KN, TC và tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc xử lý, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc KN, TC được giải quyết dứt điểm tại địa phương, cơ sở, không có vụ việc KN, TC cấp trung ương.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tiếp 21.090 lượt công dân với 13.298 vụ việc, trong đó, hướng dẫn, giải thích trực tiếp 5.033 vụ việc, ban hành văn bản hướng dẫn 1.327 vụ việc, tiếp nhận 6.938 vụ việc. Nội dung các vụ việc qua tiếp công dân, khiếu nại chiếm 15,3%, tố cáo chiếm 0,6%, kiến nghị, phản ánh chiếm 84,1%.

Cùng thời gian, UBND tỉnh tiếp nhận 11.461 đơn thư KN, TC; đủ điều kiện xử lý 6.616 đơn, không đủ điều kiện xử lý 4.845 đơn; có 1.215 số vụ việc KN, TC, trong đó 484 vụ việc thuộc thẩm quyền (425 vụ việc khiếu nại, đã giải quyết 418/425 vụ việc; 59 vụ việc tố cáo, đã giải quyết 55/59 vụ việc).

Nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế: hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Việc tiếp công dân định kỳ tại một số nơi chưa đảm bảo đúng quy định, chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng, chưa niêm yết nội quy tiếp công dân; việc xây dựng, công bố lịch tiếp công dân nhiều nơi ở cấp xã chưa đảm bảo. Công chức làm công tác tiếp công dân tại một số xã chưa đáp ứng yêu cầu, còn yếu về năng lực, trình độ chuyên môn. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh, Trưởng đoàn giám sát cho biết: UBND tỉnh phải có giải pháp khắc phục những hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân, nhất là bố trí đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, trực tiếp làm công tác quản lý trong lĩnh vực dễ phát sinh KN, TC.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, sai phạm liên quan nhiều đến đơn KN, TC trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN, TC mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Rà soát địa điểm, nơi tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình KN, TC để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về KN, TC; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong việc tiếp công dân phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về KN, TC, các quy định về đất đai, cơ chế chính sách triển khai thực hiện các chương trình, dự án; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC của công dân. Các sở, ngành tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; bố trí địa điểm tiếp công dân, phân công công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài, đông người, kịp thời trao đổi, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức và Nhà nước. UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo cấp xã bố trí công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KN, TC đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt, chú trọng gặp gỡ trực tiếp và tăng cường đối thoại với công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC của công dân ngay khi mới phát sinh từ cơ sở.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra