Nam Định khởi tố 5 vụ việc tham nhũng phát sinh trong 6 tháng đầu năm

Thứ tư, 03/08/2022 15:37
(ThanhtraVietNam) - Đây là kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Nam Định trong 6 tháng đầu năm, qua đó đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng cho Nhà nước. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế việc phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2022; trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2022, nội dung tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, hệ thống hóa văn bản về PCTN, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đặc biệt chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa như: Công khai minh bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập. UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành đã ban hành 76 văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh đã tổ chức được 11 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 1.175 người tham dự.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Nam Định. Ảnh minh hoạ

Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2020, dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2022 đã được công khai bằng hình thức gửi các sở, ngành, UBND cấp huyện và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Các cấp, các ngành đã công khai về tài chính ngân sách của đơn vị mình theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm công, đấu giá tài sản được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi; tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ: Trưởng phòng, phó trưởng phòng trong 10 năm liên tiếp để thực hiện việc điều động sang vị trí công tác khác theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 66 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Về công tác kiểm soát tài sản thu nhập (TSTN), UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện tốt việc hướng dẫn kê khai, tiếp nhận bản kê khai TSTN của đối tượng phải kê khai; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý đều yêu cầu người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kê khai TSTN. Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN; Thanh tra tỉnh đã phối hợp để bàn giao bản kê khai TSTN của người có chức vụ, quyền hạn thuộc quyền kiểm soát của UBKT Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy và các Huyện ủy cho những đơn vị này quản lý.

Đặc biệt, tổng số vụ việc tham nhũng đang được xem xét xử lý trong nửa đầu năm 2022 là 10 vụ việc với 34 đối tượng. Trong đó, số vụ phát hiện mới trong kỳ là 05 vụ với 13 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước đang điều tra, xét xử trong kỳ này là 05 vụ với 21 đối tượng; đã thu hồi được trên 1,2 tỷ đồng qua xử lý tài sản tham nhũng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia PCTN; kịp thời xem xét và chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân đối với sai phạm của cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố cáo về bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo, phản ánh hành vi tham nhũng nói riêng. Nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các tầng lớp nhân dân.

Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nam Định đã xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng phát sinh, các vụ án tham nhũng nhanh chóng được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã xây dựng.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị trong việc triển khai công tác PCTN, tập trung phối hợp trong công tác kiểm soát tài sản thu nhập, trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin về tham nhũng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra