Cà Mau chủ động trong kiểm tra, thanh tra việc đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại cơ sở

Thứ sáu, 19/05/2023 20:47
(ThanhtraVietNam) - Với chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác tư pháp tại địa phương, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau luôn chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong việc đăng ký, quản lý hộ tịch, cũng như việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành được kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kể từ khi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực pháp luật đến nay, ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp chủ động phối hợp, đôn đốc, triển khai các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ hộ tịch của của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp cơ bản kịp thời, hiệu quả.

Hàng năm, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn (thanh tra mỗi năm 01 Phòng Tư pháp, từ 01 đến 02 đơn vị ủy ban nhân dân cấp xã; Kiểm tra mỗi năm 02 Phòng Tư pháp, 02 đơn vị ủy ban nhân dân cấp xã), trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi, giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Về việc thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chứng thực tại địa phương, Sở Tư pháp chủ động phối hợp, đôn đốc, triển khai các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ chứng thực của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.

Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp đã chủ động có kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác chứng thực tại cơ sở (thanh tra mỗi năm 01 Phòng Tư pháp, từ 01 đến 02 đơn vị ủy ban nhân dân cấp xã; Kiểm tra mỗi năm 02 Phòng Tư pháp, 02 đơn vị ủy ban nhân dân cấp xã).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện chứng thực. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về chứng thực, từ đó, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau cơ bản đã đi vào nề nếp.

Theo Sở Tư pháp, năm 2022, Sở đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển; Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gốc; Ủy ban nhân dân xã Viên An theo Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 02/12/202 của Giám đốc Sở Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022. Thực hiện kiểm tra tại Phòng Tư pháp huyện Phú Tân; Ủy ban nhân dân xã Tân Hải, huyện Phú Tân; Phòng Tư pháp thành phố Cà Mau; Ủy ban nhân dân xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau theo Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong năm 2023, Sở Tư pháp sẽ tiến hành thanh tra tại Phòng Tư pháp huyện U Minh; Ủy ban nhân dân thị trấn U Minh, Ủy ban nhân dân xã Khánh An theo Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 01/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Đồng thời, Sở Tư pháp đề xuất 03 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị cấp xã là đối tượng thanh tra, cụ thể như sau: Đơn vị huyện Trần Văn Thời và Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình; Đơn vị huyện Phú Tân và Ủy ban nhân dân xã Rạch Chèo; Đơn vị huyện Thới Bình và Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc Bắc.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra