Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh:

Một số vi phạm về kinh doanh vận tải tại Công ty Điện Tân Thanh

Thứ ba, 04/06/2024 14:02
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTS về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng tại Công ty TNHH MTV SX VT TM XD Điện Tân Thanh, qua đó, đã chỉ ra nhiều vi phạm.

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Giám sát các nội dung liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV SX VT TM XD Điện Tân Thanh (Điện Tân Thanh) chưa hoàn chỉnh theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 về quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 47/2022/NĐ- CP ngày 19/7/2022; Thông tư 12/2020/TT-BGTVT; Thông tư 36/2020/TT-BGTVT; Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của Công ty Điện Tân Thanh không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, khoản 13 Điều 3 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT (người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của Công ty Điện Tân Thanh không có trình độ chuyên môn về vận tải).

Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, Công ty Điện Tân Thanh sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Kết luận thanh tra chỉ ra, qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình thể hiện 4 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; có 7 lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định.

leftcenterrightdel
Công ty TNHH MTV SX VT TM XD Điện Tân Thanh (Ảnh: QP)

Ngoài ra, Công ty Điện Tân Thanh không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo dõi về an toàn giao thông. Cụ thể, trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, cán bộ quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải và người lái xe không thực hiện các nội dung kiểm tra giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy Đăng ký xe, hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng; không lưu trữ hồ sơ, sổ sách ghi chép bằng bản giấy hoặc lưu trên phần mềm kết quả thực hiện các nhiệm vụ…

Về hợp đồng vận chuyển hành khách, Công ty Điện Tân Thanh không lưu trữ theo quy định các hồ sơ, tài liệu (không lưu trữ hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng) có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Công ty không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển khách với Sở GTVT trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định đối với 7 phương.

Từ những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố kiến nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải đường bộ, tham mưu đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, giao Thanh tra Sở  tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV SX VT TM XD Điện Tân Thanh và các lái xe có hành vi vi phạm mà kết luận thanh tra đã nêu trên (Căn cứ Nghị định 100/2019 ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐCP ngày 28/12/2021 sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Thanh tra Sở cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV SX VT TM XD Điện Tân Thanh, chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu trên; đồng thời, nghiêm túc chấp hành công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm qua kết luận thanh tra đã chỉ ra./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra