Ngành Thanh tra Bắc Giang kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 57 tỷ đồng

Thứ hai, 16/01/2023 14:18
(ThanhtraVietNam) - Phát hiện sai phạm 85.384 triệu đồng và 8.132m2 đất; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 57.512 triệu đồng, xử lý hành chính 17 tập thể, 318 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc…là một số kết quả trong công tác thanh tra tỉnh Bắc Giang trong năm 2022.

Chuyển thông tin 2 vụ việc tới Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Số liệu tổng hợp của Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho thấy, năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 122 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 321 đơn vị; 293 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.543 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 85.384 triệu đồng, 8.132m2 đất; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 57.512 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 27.872 triệu đồng và xử lý khác 8.132 m2 đất.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 17 tập thể, 318 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, 3 đối tượng.

Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 27 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; đã ban hành 21 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 9.717 triệu đồng; yêu cầu thu hồi 4.635 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán, xử lý bằng biện pháp tài chính khác 5.082 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính 14 tập thể, 185 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 1 đối tượng; chuyển thông tin 2 vụ việc đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, xử lý đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Thanh tra các sở, ngành, địa phương triển khai 95 cuộc thanh tra; đã ban hành 85 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 67.094 triệu đồng, 8.132m2 đất; yêu cầu thu hồi về ngân sách 51.407 triệu đồng; loại khỏi giá trị quyết toán, xử lý bằng biện pháp tài chính khác 15.686 triệu đồng và 8.132m2 đất; yêu cầu xử lý hành chính 3 tập thể, 133 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 2 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Nam trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đath thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Thanh tra tỉnh Bắc Giang

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển 5 vụ sang cơ quan điều tra

Trong năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang đã giải quyết xong 3.904 / 4.254 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (đạt tỷ lệ 91,8%, giảm 3% so với năm 2021). Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết xong 171/189 đơn (đạt  90,5%), Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh giải quyết xong 168/182 đơn (đạt 92,3%), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết xong 1.321/1.442 đơn (đạt 91,6%) và Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết xong 2.244/2.441 đơn (đạt 91,9%).

Kết quả giải quyết khiếu nại có 21 đơn khiếu nại đúng (chiếm 6,4%), 2 khiếu nại đúng một phần (chiếm 0,6%) và 304 đơn khiếu nại sai (chiếm 93%). Kết quả giải quyết tố cáo có 35 đơn tố cáo đúng (chiếm 13,7%), 75 tố cáo đúng một phần (chiếm 29,5%) và 144 tố cáo sai (chiếm 56,8%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị trả lại cho tổ chức 798,2 triệu đồng, trả lại cho công dân 200 m2 đất, xử lý hành chính 49 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc, 5 đối tượng.

Tổng số quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tổ chức thực hiện trong năm là 151 (Chủ tịch UBND tỉnh 35, các sở, ngành 1, cấp huyện 71, cấp xã 44); đã thực hiện xong 121 (Chủ tịch UBND tỉnh 23, cấp sở 1, cấp huyện 60, cấp xã 37); đạt tỷ lệ 80,1% (giảm 10,3% so với năm 2021).

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, năm 2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài xong 20/20 vụ việc, trong đó đã giải quyết dứt điểm 19/20 vụ việc.

Vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đánh giá, công tác thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục.

Đó là, việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa toàn diện, chưa phù hợp với tình hình địa phương.

Việc phát hiện sơ hở, bất cập về cơ chế chính sách; việc kiến nghị xử lý hành chính đối với các sai phạm, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra còn hạn chế.

Đặc biệt, một số cuộc thanh tra còn vi phạm về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, ban hành kết luận thanh tra.

Kết quả đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; việc xử lý hành chính, xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm phát hiện qua thanh tra tại một số đơn vị còn chưa nghiêm, hầu hết mới chỉ dừng lại ở mức độ "kiểm điểm rút kinh nghiệm" nên chưa đủ sức răn đe.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn tồn tại như: chậm giải quyết các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển về, chất lượng giải quyết còn hạn chế, công tác đối thoại chưa thực sự hiệu quả.

Một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, công dân còn tập trung ra Trung ương khiếu kiện; việc xử lý một số đối tượng gây mất trật tự còn chưa nghiêm...đã làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự và sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc công khai, minh bạch về hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thực hiện chưa tốt; việc triển khai thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập còn lúng túng, nhất là trong việc xác định đối tượng phải kê khai lần đầu, hằng năm và bổ sung...

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra