Thanh tra Hà Nội:

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023

Thứ sáu, 15/09/2023 08:13
(ThanhtraVietNam) - Từ đầu năm đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra. Từ đó đã triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 và bám sát nội dung chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố, các sở ngành cũng đã đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành.

Triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất

6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội đã triển khai 158 cuộc thanh tra, trong đó có 82 cuộc thanh tra theo kế hoạch, và 76 cuộc đột xuất. Qua đó đã kết luận được 91 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực: quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng...

Chỉ tính riêng trong Quý II, các cơ quan hành chính của Thành phố đã triển khai 52 cuộc thanh tra, trong đó có 32 cuộc theo kế hoạch và 20 cuộc đột xuất. Qua đó đã kết luận được 46 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 41.964 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 15 tập thể và 60 cá nhân.
 Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Văn bản số 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra… Đối với các kết luận từ năm 2011 đến nay, toàn Thành phố đã tổ chức thực hiện 8.031/9.001 kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 89,22%). Cụ thể, về kinh tế kiến nghị thu hồi được 6.508,217 tỷ đồng; đã thu hồi, xử lý 5.349,103 tỷ đồng; còn phải thu hồi 1.159,114 tỷ đồng. Về đất đai, kiến nghị thu hồi, xử lý 18.085.357 m2; đã thu hồi, xứ lý 17.860.065 m2; còn phải thu hồi 225.292 m2

Thực hiện thanh tra trên tất cả các lĩnh vực

Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện 39 cuộc thanh tra; đã kết luận 28 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 3.540 triệu đồng.

Về lĩnh vực tài chính, ngân sách, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đã thực hiện 51 cuộc thanh tra. Qua đó đã kết luận 31 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 38.424 triệu đồng.

Trong lĩnh vực đất đai, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đã thực hiện 68 cuộc thanh tra, đã kết luận 32 cuộc.

Trong đó thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về Thanh tra đã thực hiện 12 cuộc đối với 12 đơn vị và được thực hiện lồng ghép trong các lĩnh vực Đầu tư xây dựng; Tài chính, ngân sách; Đất đai.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; an toàn vệ sinh thực phẩm; về chống lấn chiếm đất đai; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ,... Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã xử phạt 28.183 triệu đồng đối với các trường họp vi phạm hành chính.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực lượng ngành Thanh tra

Ngành thanh tra Thành phố Hà Nội hiện có 30 đơn vị thanh tra của các quận, huyện, thị xã và 26 đơn vị thanh tra của các sở, ban, ngành với tổng số 1.113 công chức, người lao động, gồm: 01 thanh tra viên cao cấp, 158 thanh tra viên chính, 01 chuyên viên chính, 492 thanh tra viên, 461 công chức, viên chức, lao động khác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, toàn Ngành đã cử 32 cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra các cấp.

leftcenterrightdel
Thanh tra Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (Ảnh: thanhtra.hanoi.gov.vn)

Bên cạnh đó, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố và hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; Thanh tra Thành phố đã xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 trong toàn ngành ngay từ đầu năm. Đồng thời, hoàn thành việc đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các đơn vị có chức năng thanh tra toàn Thành phố đã nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 và bám sát nội dung chi đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố, các sở ngành cũng đã đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành. Thanh tra Thành phố tập trung triển khai, kết luận các đoàn thanh tra, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị, xử lý thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm dụng trái phép,... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra nói riêng.

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn một số tồn tại, một số đơn vị chưa thực hiện dúng tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra năm; kết quả thanh tra tại một số đơn vị còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện. Việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chưa được các đơn vị quan tâm chỉ đạo kịp thời./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra