Thanh tra chuyên ngành BHXH đột xuất kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động

Thứ ba, 22/11/2022 08:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những tác động rất quan trọng của công tác thanh tra chuyên ngành BHXH, nhất là chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất. Điều này được thể hiện qua nhiều cuộc thanh tra của BHXH tỉnh Đắk Nông, trong đó có cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đột xuất; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn tại Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng.

Tại Kết luận thanh tra việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đột xuất; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn tại Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông nhận định: Thời điểm 30/9/2022, Trường THCS Phạm Văn Đồng có số lao động là 71 người, số lao động đang tham gia BHXH là 71 người. Đơn vị trả lương và đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan; đóng BHXH, BHTN, BHYT đúng theo phương thức đóng hàng tháng.

leftcenterrightdel
 

Tuy nhiên, qua kiểm tra Quyết định phân công công tác, bảng thanh toán tiền lương, giấy thôi trả lương do đơn vị cung cấp, đối chiếu hồ sơ, số liệu, dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý nhận thấy đơn vị đăng ký lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Trường hợp bà Phạm Thị Yến (mã số BHXH 6407002324) được phân công đến công tác tại Trường THCS Phạm Văn Đồng trước ngày 15/11/2021 theo Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giấy thôi trả lương ngày 09/11/2021 của Trường THCS Phạm Hồng Thái, đơn vị đã thanh toán tiền lương, trích nộp BHXH, BHTN, BHYT nhưng đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa kịp thời theo quy định của Luật BHXH ngày 20/11/2014, Luật việc làm, Luật BHYT, BHXH tỉnh Đăk Nông truy thu thời gian phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT từ tháng 12/2021 đến tháng 01/2022, hệ số lương 3,99, phụ cấp thâm niên nghề (PC TNN) 14% với tổng số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT là 4.337.545 đồng (chưa bao gồm lãi truy thu).

Kiểm tra dữ liệu tham gia BHXH, BHTN, BHYT của người lao động do cơ quan BHXH đang quản lý, đối chiếu với hồ sơ nâng lương của người lao động cho thấy Trường THCS Phạm Văn Đồng cần truy thu mức tiền lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT của 12 trường hợp với số tiền tạm tính 1.711.589 đồng; thoái thu mức tiền lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT của 04 trường hợp với số tiền tạm tính 543.023 đồng; có 28 trường hợp có quá trình lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa đúng với quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Trường hợp ông Phan Xuân Ý (mã số BHXH 4096038491) được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trường Trường THCS Phạm Văn Đồng từ ngày 19/8/2021 theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, tuy nhiên, kiểm tra dữ liệu thu BHTN do cơ quan BHXH đang quản lý cho thấy đơn vị chưa báo tăng lao động tham gia BHTN cho trường hợp ông Phan Xuân Ý căn cứ theo quy định của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH, trong năm 2021 và 09 tháng đầu năm 2022 đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHTN, BHYT đúng theo phương thức đóng hàng tháng. Tính đến ngày 30/9/2022, đơn vị còn thiếu số tiền 149.185 đồng (chưa bao gồm số tiền điều chỉnh nói trên).

Ngoài ra, BHXH huyện cần thực hiện truy thu cộng nối tổng thời gian trên 06 tháng trở lên do đơn vị đề nghị đối với trường hợp bà Phạm Thị Yến chưa đủ theo hồ sơ quy định tại tiết c điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (tổng thời gian đơn vị đề nghị truy thu là 07 tháng, BHXH huyện đã thực hiện truy thu 05 tháng).

Căn cứ vào những kết quả thanh tra, kiểm tra nói trên, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông đề nghị đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để điều chỉnh khi có tăng, giảm lao động hoặc mức đóng để đóng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; lập hồ sơ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT của trường hợp bà Phạm Thị Yến; phối hợp với cơ quan Nội vụ, cơ quan cấp trên xác định thời điểm chuyển từ công chức sang viên chức đối với ông Phan Xuân Ý chức danh Hiệu trưởng để lập hồ sơ đóng BHTN theo quy định; lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHTN, BHYT của những trường hợp trên; đồng thời, phối hợp với BHXH huyện Cư Jút kiểm tra, đối chiếu và chuyển nộp số tiền còn thiếu vào tài khoản chuyên thu của BHXH huyện trước ngày 10/11/2022.

BHXH tỉnh Đắk Nông Yêu cầu BHXH huyện Cư Jút thực hiện truy thu cộng nối tổng thời gian trên 06 tháng trở lên đúng theo quy định; tăng cường công tác đôn đốc, đối chiếu thu; phối hợp với đơn vị, người lao động và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và điều chỉnh quá trình lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT của những trường hợp trên theo quy định.

Có thể nói, đây là một trong những cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất có tác động điều chỉnh kịp thời tới đơn vị được thanh tra, giúp đơn vị và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật của Nhà nước, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra