Vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư:

Kiến nghị xử lý kinh tế và trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân

Thứ sáu, 17/03/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ kết quả thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, tại Thông báo số 2294/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung quan trọng.

Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư

Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư (tiếp)

Giảm giá trị dự toán nhiều gói thầu, dự án

Đối với khoản tạm ứng sai theo hợp đồng và mức tạm ứng trên mức tối thiếu 426.749 triệu đồng tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A, Chủ đầu tư và các nhà thầu phải xác định rõ khối lượng thực hiện hợp đồng tương ứng để không được điều chỉnh giá đối với khối lượng này trong quá trình thanh toán, quyết toán.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Giảm trừ thanh toán hợp đồng tổng số tiền 8.123,3 triệu đồng tương ứng giá trị các phần việc nhà thầu thực hiện không đúng theo hợp đồng được nêu tại kết luận thanh tra, bao gồm:

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau giai đoạn II, số tiền 2.013,22 triệu đồng tương ứng các thành phần công việc nhà thầu không thực hiện theo hợp đồng: Tại Gói thầu số 47 không thi công sửa chữa cầu cũ, số tiền là 527,806 triệu đồng; tại Gói thầu số 57, không thi công một số hạng mục của Cầu Rạch Bàu nhỏ số tiền là 492,709 triệu đồng, không thi công một số hạng mục của cầu Xóm Mũi, số tiền là 492,704 triệu đồng; tại Gói thầu số 58 không thi công Trạm trộn và Trạm điện, số tiền là 500 triệu đồng.

Tại Gói thầu số 10, Dự án thành phần ĐTXD tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A, số tiền 3.078,4 triệu đồng, tương ứng các thành phần công việc nhà thầu không thực hiện theo hợp đồng như: Bến tạm, Hàng rào cầu Đông Thịnh, hàng rào các cầu: Mai Sơn, Quán Vinh, Đông Thịnh 2, Đông Hội...

Tại Gói thầu XL.02, Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, số tiền 3.121,7 triệu đồng, tương ứng các thành phần công việc nhà thầu không thực hiện theo hợp đồng gồm: Sản xuất cọc bê tông đúc sẵn loại 2.407 triệu đồng, đóng/ép cọc đúc sẵn loại 714 triệu đồng.

Giảm giá trị dự toán số tiền 3.838,3 triệu đồng, đồng thời giảm giá trị hợp đồng thầu xây lắp 3.728,5 triệu đồng như sau:

Giảm giá trị dự toán tại Gói thầu số 08 Dự án đầu tư xây dựng cầu, đường hai đầu Cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc Dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, số tiền 1.529,0 triệu đồng là giá trị phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán sai định mức từ đào đất hữu cơ thành đào đất cấp 1, cấp 2 làm tăng giá trị dự toán 688,8 triệu đồng và sai tăng cự ly vận chuyển vật liệu, làm tăng giá trị dự toán 840,1 triệu đồng; theo đó giảm giá trị hợp đồng tương ứng.

Tại Dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Dự án thành phần 2), giảm giá trị dự toán số tiền 2.385,6 triệu đồng là giá trị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán sai tăng cự ly vận chuyển vật liệu tại Gói thầu 07 số tiền 860,4 triệu đồng, tại Gói thầu số 08 số tiền 1.525,2 triệu đồng, theo đó giảm giá trị hợp đồng tương ứng.

Giảm giá trị dự toán tại Gói thầu số 58, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Giai đoạn II, số tiền 109,8 triệu đồng là giá trị phê duyệt dự toán sai đối với các phần việc: Đổ bê tông bịt đáy mố, trụ.

Giảm giá trị dự toán tại Gói thầu số 10, Dự án thành phần ĐTXD tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A, số tiền 357,8 triệu đồng là giá trị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán (Giai đoạn 2 làn xe) sai khối lượng, chi phí một số thành phần công việc của cầu vượt Quốc lộ 10, cầu Quán Vinh, Hạng mục đường, số tiền 163,5 triệu đồng và giá trị lập, thẩm tra dự toán (Giai đoạn 4 làn xe) sai về khối lượng, chi phí một số thành phần công việc của cầu Đông Thịnh, số tiền 194,344 triệu đồng, theo đó giảm giá trị hợp đồng tương ứng.

Giảm giá trị dự toán tại Gói thầu XL.01 Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, số tiền 132,1 triệu đồng là giá trị phê duyệt dự toán tăng sai đối với các phần việc: Bê tông đập bỏ đầu cọc, đắp đất K98 và sản xuất bê tông bằng trạm trộn; theo đó giảm giá trị hợp đồng tương ứng.

Giảm giá trị dự toán tại Gói thầu XLO1 Dự án đầu tư mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, số tiền 700 triệu đồng, là giá trị phê duyệt dự toán sai về áp dụng định mức thi công dưới nước đối với cầu Mỹ Quý, theo đó giảm giá trị hợp đồng tương ứng.

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm việc đề xuất danh mục dự án đầu tư và giao vốn cho các dự án không đúng quy định; Bộ Giao thông Vận tải rà soát, xem xét để xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm được phát hiện, xác định tại kết luận thanh tra, trong đó có trách nhiệm phê duyệt chỉ định thầu đối với Dự án thành phần Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1 giai đoạn II và Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, thuộc tỉnh Cà Mau giai đoạn II; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tương ứng; các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải sớm chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điếm, vi phạm tại các Dự án đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình, Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Giao thông tỉnh Ninh Bình sớm chấn chỉnh, khắc phục và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn II); Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Giao thông tỉnh Kon Tum sớm chấn chỉnh, khắc phục và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách

Bên cạnh những kiến nghị về xử lý kinh tế và xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị hoàn thiện về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ một số khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công trong đó có nội dung liên quan đến quy định về hồ sơ thầu, đảm bảo áp dụng thuận lợi, đúng quy định; Bộ Giao thông vận tải xây dựng, ban hành định mức thi công đóng cọc cừ tràm bằng máy phù hợp với điều kiện thi công cơ giới hiện nay, đảm bảo áp dụng thuận lợi, đúng quy định và kinh tế.

Trên cơ sở nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngày 17/11/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7746/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với Kết luận thanh tra, trong đó có nội dung: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra số 1850/ KL-TTCP ngày 14/10/2022 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; báo cáo kết quả thực hiện đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, các cơ quan chức năng và các đơn vị đang nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ./.

K. Dung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra