Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư (tiếp)

Thứ năm, 16/03/2023 15:00
(ThanhtraVietNam) - Bên cạnh những vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn dư, trong quản lý đầu tư xây dựng về lập và phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, tại Thông báo số 2294/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng trong quản lý thi công xây dựng công trình và quản lý chi phí, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

Phát hiện vi phạm trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư

Vi phạm trong quản lý thi công xây dựng công trình

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra Dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Gói thầu số 04 (Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng), nhà thầu không lập, trình chủ đầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Trong khi đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1A đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông vận tải lại phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công có những nội dung thay đổi so với bước thiết kế cơ sở khi không có phê duyệt điều chỉnh Dự án, sai quy định tại Khoản 1 Điều 83, Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 và Khoản 3, Điều 23 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong đó phê duyệt nút giao N3 điều khiển bằng tín hiệu đèn không phù hợp tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054-2005 và thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn II), Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng thầu xây dựng với nhà thầu bằng hình thức bù trừ giá trực tiếp, không đúng quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng. Liên quan đến nội dung này, tại thời điểm Chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình chưa ban hành các chỉ số, hệ số giá và văn bản pháp luật về hợp đồng xây dựng không có quy định thế nào là hợp đồng xây dựng đơn giản nên Chủ đầu tư thiếu cơ sở thực hiện; thực tế 02 bên đang thanh toán là tạm tính, chưa điều chỉnh giá trị nghiệm thu thanh toán theo hợp đồng.

Đối với công trình cầu dự án giai đoạn 2 làn xe, nhà thầu chỉ thi công một phần hàng rào, không đúng nội dung hợp đồng về phần việc chuẩn bị mặt bằng thi công, công trình phụ trợ, bến tạm, hàng rào... với tổng giá trị 3.078,440 triệu đồng; đối với công trình cầu Đông Thịnh, nhà thầu thực hiện khối lượng thanh thải đất, đá, vật liệu thải trên mặt bằng công trường chậm, không đúng tiến độ hợp đồng thi công cầu, vi phạm hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát cần yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay và chỉ nghiệm thu thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện. Đối với công trình tuyến giai đoạn 2 làn xe, nhà thầu không tiến hành thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải của ống cống tròn bằng phương pháp ép 3 cạnh, không tiến hành thí nghiệm kiểm tra độ thấm nước của ống cống, vi phạm quy định tại Mục lục 6.5, Mục 6 TCVN 9113-2012.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, khối lượng thực tế nhà thầu thi công hạng mục Cọc trụ cầu nhỏ hơn khối lượng thiết kế và Hợp đồng; trong đó, khối lượng cọc bê tông giảm 1.800,7 m dài, tương ứng số tiền 2.407,305 triệu, khối lượng đóng/ép cọc bê tông đúc sẵn giảm 2.266,43 m, tương ứng số tiền 714,486 triệu đồng, tổng cộng là 3.121,792 triệu đồng; các giá trị này Chủ đầu tư cần giảm trừ khi thanh toán hợp đồng trên cơ sở nghiệm thu thực tế.

Vi phạm trong quản lý chi phí, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

Dự án xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Gói thầu số 08 sai định mức từ đào đất hữu cơ thành đào đất cấp 1, cấp 2, làm tăng giá trị dự toán 688,8 triệu đồng và sai cự ly vận chuyển vật liệu, tăng 01 km, làm tăng giá trị dự toán 840,1 triệu đồng; tổng cộng tăng 1.528,9 triệu đồng, vi phạm quy định tại Mục 2.4, Khoản 2, Phụ lục số 4 Thông tư số 06/2016/TTBXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; dẫn đến giá trị hợp đồng xây lắp Gói thầu số 08 tăng sai tương ứng 1.528,9 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra, nhà thầu chưa thanh toán các giá trị này; theo báo cáo, Sở Giao thông vận tải Kon Tum đã khắc phục, giảm giá trị dự toán, giá trị hợp đồng xây lắp.

Dự án tuyến tránh Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các Gói thầu số 07, số 08 sai về cự ly vận chuyển vật liệu, tăng 01 km, làm tăng giá trị dự toán Gói thầu số 07 là 860,4 triệu đồng, Gói thầu số 08 là 1.525,2 triệu đồng, tổng cộng tăng 2.385,6 triệu đồng, vi phạm quy định tại Mục 2.4, Khoản 2, Phụ lục số 4 Thông tư số 06/2016/TTBXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; dẫn đến giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp tăng sai tương ứng 2.385,6 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra, nhà thầu chưa thanh toán các giá trị này; theo báo cáo, Sở Giao thông vận tải Kon Tum đã khắc phục giảm giá trị dự toán, giá trị hợp đồng xây lắp.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1 (giai đoạn II), Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán Gói thầu số 10 Giai đoạn 2 làn xe sai khối lượng, chi phí cầu Quán Vinh và Hạng mục đường giá trị 163,5 triệu đồng. Việc lập dự toán xây dựng công trình Giai đoạn 4 làn xe (tạm duyệt làm cơ sở ký kết hợp đồng xây dựng) sai khối lượng, chi phí Cầu Đông Thịnh trị giá 194,344 triệu đồng; sau kiểm tra, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự toán chính thức đồng thời Chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng với Nhà thầu đã giảm trừ các giá trị dự toán sai này.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải giao vốn cho Dự án vượt nhu cầu dẫn đến tồn đọng vốn đến thời điểm thanh tra là 926.579 triệu đồng. Chủ đầu tư thu hồi tạm ứng của nhà thầu không đầy đủ theo từng đợt thanh toán, sai quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ và Khoản 8.2b, Điều 8 của hợp đồng đã ký với nhà thầu. Chủ đầu tư tạm ứng cho các nhà thầu cao hơn mức tối thiểu số tiền 426.749 triệu đồng nhưng không xác định các khối lượng nhà thầu không được điều chỉnh giá tương ứng khi thanh toán, sai quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Giai đoạn II, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt trong dự toán Gói thầu số 58 tăng sai đối với các phần việc đổ bê tông bịt đáy trên cạn mố, trụ tổng số tiền 109,8 triệu đồng. Nhà thầu không thi công một số thành phần công việc theo hợp đồng như: Sửa chữa cầu cũ Gói thầu số 47 giá trị 527,806 triệu đồng; không thi công tại Gói thầu số 57 các hạng mục đảm bảo giao thông, báo hiệu đường sông, trạm điện 75KV tại cầu Rạch Bàu nhỏ giá trị 492,709 triệu đồng, tại cầu Xóm Mũi giá trị 492,704 triệu đồng; tổng cộng là 2.013,22 triệu đồng. Ban Quản lý dự án, nhà thầu chịu trách nhiệm trong quá trình nghiệm thu, thanh toán theo thực tế, bảo đảm đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán Gói thầu XL.01 tăng sai đối với các phần việc: Bê tông đập bỏ đầu cọc, đắp đất K98 và sản xuất bê tông bằng trạm trộn tổng số tiền 132,1 triệu đồng; Ban Quản lý dự án 6 chấp thuận cho các nhà thầu tạm ứng không đảm bảo thủ tục, sai quy định tại Điều 8 Hợp đồng số 02/2019/HĐXL ngày 04/01/2019 giữa Ban Quản lý dự án 6 và nhà thầu. Ban Quản lý dự án 6 và nhà thầu chịu trách nhiệm nghiệm thu, thanh toán theo thực tế, bảo đảm đúng quy định.

Dự án đầu tư mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, Hạng mục cọc khoan nhồi cầu Mỹ Quý, tại Gói thầu XL01, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với biện pháp thi công dưới nước không phù hợp thực tế (nhà thầu đã triển khai thi công trên cạn) làm tăng dự toán chi phí 700,00 triệu đồng. Ban quản lý dự án, nhà thầu chịu trách nhiệm trong quá trình nghiệm thu, thanh toán theo thực tế, bảo đảm đúng quy định.

(còn nữa)

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra