Sau thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể

Thứ năm, 25/05/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Bằng việc chỉ ra các khuyết điểm, vi phạm, thậm chí là sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách (thời kỳ năm 2019) và nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND huyện Cư M’gar (thời kỳ năm 2018-2019), tại Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã có những kiến nghị rất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, với Cục thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai - Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính ngân sách

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đối với Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar

Chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền sai phạm vào Ngân sách Nhà nước theo Quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh với số tiền 57.936.144 đồng, trong đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư M’gar có trách nhiệm nộp ngân sách số tiền 15.529.970 đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách số tiền 42.406.144 đồng.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giảm trừ giá trị xây lắp khi thẩm tra quyết toán vốn công trình đã hoàn thành thuộc dự án Chương trình MTQG do UBND xã Ea Tar làm Chủ đầu tư số tiền 80.115.383 đồng.

Chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Tài Chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát đối với giáo viên họp đồng trong chỉ tiêu biên chế chưa được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15 hoặc các hạng có kí tự đầu của mã số hạng là V.07) tham mưu Chủ tịch UBND huyện kịp thời chuyển, xếp lương vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra việc lập, thẩm định dự toán, quản lý khối lượng, chất lượng thi công công trình. Việc lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn công trình hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Ea Tar khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra quyết toán vốn công trình hoàn thành.

Đặc biệt, về quản lý đất đai, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hồ trợ; cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đât; chuyên mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Thu hồi Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 và Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND huyện Cu M’gar; lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với hành vi sử dụng đất trái mục đích của ông Dậu, bà Mai (tự ý làm nhà lồng và xây dựng ki ốt trên đất nông nghiệp). Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến việc bồi thường bằng đất cho ông Dậu, bà Mai khi có yêu cầu của Cơ quan Công an.

Chỉ đạo, xử lý các quyết định và giấy CNQSD đất như đã nêu tại điểm 2.2 và tiết b điểm 2.3, khoản 2, Mục II, Phần c theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Chỉ đạo UBND xã Ea Tar phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất giáo dục đối với Trường Mẫu giáo xã Ea Tar theo quy định.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Cư M’gar - Buôn Đôn và các đơn vị có liên quan thoái thu số tiền 228.375.000 đồng do thu thừa tiền sử dụng đất của 30 hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra việc cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2019, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tổ chức kiểm điểm quy trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điếm, sai phạm.

Đối với cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh kiến nghị chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Cư M’gar - Buôn Đôn tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M’gar và các tổ chức, cá nhân trong việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Cư M’gar và các đơn vị có liên quan thoái thu số tiền 228.375.000 đồng do thu thừa tiền sử dụng đất của 30 hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, tồn tại.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thu hồi và hủy trích lục Bản đồ địa chính số 11533/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 21/6/2019 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS: 050623, 050624, 050625 ngày 05/12/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư M’gar có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai có khuyết điểm như đã nêu tại Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr.

Được biết, những kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã được các cơ quan chức năng kịp thời phối hợp thực hiện, thể hiện sự quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong công tác thanh tra tại địa phương./.

Văn Trưởng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra