Kon Tum:

Định giá tài sản góp phần hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình tố tụng

Thứ tư, 21/09/2022 13:59
(ThanhtraVietNam) - Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 3088/UBND-NC về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó góp phần hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình tố tụng.

Theo đó, xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 2070/CAT-CSKT ngày 21/7/2022 về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3503/STC-QLGCS ngày 04/92022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh): Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để rút ngắn thời gian thực hiện định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Ước lượng thời hạn cụ thể để có văn bản gia hạn trong điều kiện chưa hoàn thành việc định giá tài sản theo thời hạn yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh. Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung đối với Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ tư vấn thẩm định giá trị tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và các quy định hiện hành. Chủ động tham mưu văn bản đề nghị các bộ, ngành trung ương hướng dẫn xử lý đối với một số trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện định giá tài sản phục vụ công tác tố tụng hình sự.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh căn cứ chủng loại tài sản cần định giá và các bước thực hiện trong quy trình định giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ; Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 14/4/2022 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan xác định thời hạn trong yêu cầu định giá có tính khả thi khi gửi yêu cầu Hội đồng định giá tài sản thực hiện công tác định giá.

Đối với việc thuê dịch vụ định giá tài sản: Khi xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm cần rà soát xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, sát với tình hình thực tế và đề nghị cấp thẩm quyền cấp dự toán kinh phí thực hiện theo quy định. Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với Sở Tài chính; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ có liên quan đến tài sản cần định giá nhằm đẩy nhanh thời gian hoàn thành công tác định giá theo yêu cầu./.

Minh Đức
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra