Quận Phú Nhuận, TP HCM:

Giải quyết kịp thời các vụ việc từ khi mới phát sinh

Thứ ba, 28/02/2023 19:43
(ThanhtraVietNam)- UBND quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Trong năm 2022, Thanh tra quận đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt, đã thực hiện 7/7 cuộc thanh tra đối với 9 đơn vị, 1 cuộc kiểm tra đối với 4 đơn vị và 3 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 54 đơn vị. Nội dung thanh tra, kiểm tra cụ thể, xác thực, phù hợp với đặc điểm địa phương và tình hình năm 2022. Việc thanh tra được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định; qua đó, đã kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và xử lý các vi phạm, đề ra biện pháp khắc phục giúp các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
Quan cảnh hội nghi (ảnh TM) 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã có chuyển biến rõ nét, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Trong năm 2022, UBND quận tiếp 97 lượt công dân (giảm 2,1% so với năm 2021); tiếp nhận và xử lý 107 đơn, trong đó, có 84 đơn thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết; qua đó, đã giải quyết 80/84 đơn, đạt 95,23%, đang giải quyết 4 đơn, trong đó, đã giải quyết 100% trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và toàn diện. Trong năm, chưa phát hiện cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Theo Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quận ủy, UBND quận quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, Chủ tịch quận đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân; tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở và từ khi mới phát sinh, chú trọng đối thoại, vận động giải thích, thuyết phục người dân trong giải quyết khiếu nại; trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có sự phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các ngành trong cùng cấp với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng giải quyết thấu tình đạt lý, tránh thiệt thòi cho người dân; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo, các bản án đã có hiệu lực pháp luật./.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra