Thực hiện nghiêm quy định về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Thứ sáu, 09/12/2022 16:10
(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 3637/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu.

Cụ thể, thời gian vừa qua, BHXH các tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn người tham gia BHYT thực hiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH Việt Nam (Data Warehouse), hiện có một số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương không đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức hướng dẫn, thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT và các nội dung chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 08/BHXH-CSYT ngày 04/01/2021 về việc thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu.

Chủ động phối hợp với Sở Y tế xác định, lập và công bố danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu và khả năng đáp ứng số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu của các cơ sở theo các tuyến trên địa bàn theo đúng quy định.

Đồng thời, thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế về số lượng, đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh kịp thời phối hợp với Sở Y tế giải quyết, đảm bảo thuận lợi cho người tham gia BHYT, báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết quả thực hiện hằng quý./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra