Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021:

Tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Thứ bảy, 29/01/2022 06:40
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 12/02/2022 và thay thế các Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam mới được phép chơi

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý giám sát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TCĐTCT), đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, Nghị định đã quy định:

Đối với đối tượng người chơi và quản lý đối tượng người chơi, chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được phép chơi TCĐTCT. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi với máy TCĐTCT. Doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh.

Đồng thời, Nghị định quy định máy TCĐTCT sử dụng kinh doanh TCĐTCT phải là máy mới 100% và được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận. Doanh nghiệp được phép kinh doanh 02 chủng loại máy gồm: máy dành cho 01 người chơi (máy giật xèng) và máy dành cho nhiều người chơi cùng một lúc nhưng tối đa không quá 32 người chơi; tỷ lệ máy TCĐTCT dành cho nhiều người chơi tối đa là 15%/tổng số máy thực tế kinh doanh.

Doanh nghiệp được quyền mua, quản lý và sử dụng thiết bị dự phòng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thiết bị dự phòng phải là thiết bị mới 100% và số lượng thiết bị dự phòng không được vượt quá 10% tổng số thiết bị của máy TCĐTCT được phép kinh doanh.

Liên quan đến địa điểm kinh doanh TCĐTCT, Nghị định quy định, địa điểm phải được bố trí tại một khu vực riêng biệt trong cơ sở lưu trú du lịch và phải có hệ thống camera theo dõi toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh với thời gian lưu trữ hình ảnh tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày ghi hình. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải nâng cấp hệ thống camera theo dõi, giám sát điểm kinh doanh đáp ứng thời gian lưu trữ hình ảnh nêu trên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa  - Internet

Thúc đẩy phát triển về du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (ĐĐKKD), Nghị định quy định cụ thể về điều kiện cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chỉ cấp cho doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh và doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ 05 điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.  

Trong đó, cụ thể hóa chủ trương, định hướng về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ, Nghị định quy định cụ thể các thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận ĐĐKKD, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao các giấy tờ, hồ sơ liên quan và lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ gồm nộp trực tiếp đến Bộ Tài chính, thông qua đường bưu điện hoặc thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính.

Không những vậy, để đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, Nghị định quy định trường hợp doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận ĐĐKKD phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐĐKKD. Doanh nghiệp sau khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận ĐĐKKD.

Trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh TCĐTCT Nghị định quy định, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh TCĐTCT và giao các Bộ và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh doanh TCĐTCT. Cụ thể:

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh TCĐTCT, gồm: ban hành và hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận ĐĐKKD; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh TCĐTCT.

Ngoài trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận ĐĐKKD thì Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể trong quản lý hoạt động kinh doanh TCĐTCT đối với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đặc biệt, nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh TCĐTTC, Nghị định quy định công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất.

Đối với công tác kiểm tra định kỳ, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ 03 năm/lần để kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD và việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, với công tác kiểm tra đột xuất: Chính phủ giao UBND cấp tỉnh và cơ quan công an từ cấp huyện trở lên quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp./.

Lan Anh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra