Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trực tiếp chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp ở địa phương

Thứ năm, 09/06/2022 11:22
(ThanhtraVietnam) - Đó là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban chỉ đạo cấp tỉnh) được nêu tại Quy định số 67-QĐ/TW.
leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ máy Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm những cơ quan nào?

Theo đó, Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm Trưởng ban là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Các Phó Trưởng ban là: Phó bí thư thường trực; Trưởng ban nội chính; Trưởng ban tổ chức; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và Giám đốc công an tỉnh, thành.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn có các ủy viên là Trưởng ban tuyên giáo; Chánh văn phòng; Chánh án toà án nhân dân; Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh thanh tra; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi quyết định.

Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ là Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp ở địa phương

Ban chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương.

Ban trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh có quyền yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người có thẩm quyền của địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời báo cáo cả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý.

Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xem xét lại việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý khi có căn cứ cho rằng việc kết luận, xử lý chưa khách quan, chính xác, nghiêm minh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của địa phương kết luận, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ban cũng trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết hoặc giải quyết lại, nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong trường hợp cần thiết quyết định thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thực hiện, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương.

Quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh

 Ban chỉ đạo có quyền kiến nghị với Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có căn cứ cho rằng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy các cấp quản lý thì kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ủy quản lý cán bộ đó để chỉ đạo xử lý theo quy định.

Ban chỉ đạo cũng có quyền chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành ủy, ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy quản lý cán bộ đó để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương theo quy định. Đồng thời báo cáo thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển.

Ban chỉ đạo trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

Khi cần thiết, Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương để phục vụ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

PVBT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra