Bình Thuận: Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính

Thứ ba, 12/03/2024 17:39
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời nghiêm túc theo kế hoạch đề ra. Giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan.

Bình Thuận: Xác minh tài sản, thu nhập 10 đơn vị, địa phương và doanh nghiệp

Bình Thuận: Xử lý tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép

Trong quý, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 317/KHUBND ngày 25/01/2024 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 604/QĐUBND ngày 17/01/2024 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Các TTHC sau khi công bố đã kịp thời cập nhật đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tính đến thời điểm hiện tại đã cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết trang thông tin điện tử các cơ quan, địa phương với 1.836/1.836 TTHC, đạt tỷ lệ 100% (tổng số TTHC theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp, bao gồm: Cấp tỉnh 1.464 TTHC, cấp huyện 314 TTHC, cấp xã 167 TTHC); 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện đều mở chuyên mục và thực hiện công khai, niêm yết TTHC để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện; công khai kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: binhthuan.gov.vn 

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đến nay tỉnh đã đầu tư và triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 18/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (trừ Thanh tra tỉnh), 10/10 đơn vị cấp huyện và 124/124 đơn vị cấp xã. Cung cấp 970 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (gồm 273 dịch vụ công trực tuyến một phần và 697 dịch vụ công trực tuyến toàn trình); có 661 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Bưu điện tỉnh đã phối hợp các cơ quan, địa phương để bố trí nhân viên bưu điện luân chuyển hồ sơ TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính; tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại quầy giao dịch của bưu điện và trả kết quả hồ sơ TTHC tại địa chỉ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục duy trì hộp thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận, phân loại và chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh kiến nghị, đánh giá của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC; các sở, ban, ngành, địa phương duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng, chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận, trả lời các ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân. Trong quý, có 49 lượt số phản ánh kiến nghị, đã giải quyết xong 27 lượt, 22 phản ánh kiến nghị đang trong giai đoạn giải quyết và còn hạn. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh đã giải quyết 19.772 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết đúng hạn là 19.745 hồ sơ, đạt 99,86%, trễ hẹn 27 chiếm 0.14%; cấp huyện đã giải quyết 34.158 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 24.191 hồ sơ, đạt 70,82%, trễ hẹn 9.697 hồ sơ chiếm 29.18%; cấp xã đã giải quyết 79.145 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 74.965 hồ sơ, đạt 94,72%, trễ hẹn 4.180 hồ sơ, chiếm 5,28%.

Đến nay, 100% công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử liên thông với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương qua trục liên thông văn bản quốc gia; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao qua hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Thực hiện tốt việc ký số và gửi, nhận văn bản qua các hệ thống thông tin; phát hành mời họp qua phần mềm egov.binhthuan.gov.vn. Quản trị hệ thống máy tính và mang LAN, mail công vụ của Văn phòng hoạt động ổn định; thường xuyên cập nhật tin bài, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản pháp quy, lịch công tác lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử và trang web Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh kịp thời, đúng quy định. Từ ngày 01/01-28/02, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã thực hiện đăng 36 tin, bài đăng về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Văn phòng theo dõi, quản lý; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh đăng 35 tin, bài đăng về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của Văn phòng./.

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra