Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng trong thực hiện các chính sách dân tộc

Thứ năm, 30/06/2022 18:47
(ThanhtraVietNam) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có chuyển biến tích cực, đúng hướng.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng DTTS tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Theo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Dân tộc (UBDT), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng DTTS cơ bản ổn định. Không có các sự việc nổi cộm, các điểm nóng về mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các cấp, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, bám sát địa bàn, khu vực biên giới, trọng tâm vào các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới, các ngày Lễ, Tết của đất nước, của dân tộc và các sự kiện thể thao, văn hóa lớn.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các vị già làng, người có uy tín phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS.

Tuy vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, vẫn còn xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, đi lại trái phép qua biên giới ở một số địa phương vùng DTTS vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn Internet) 

Trước thực trạng trên, để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã yêu cầu các Vụ, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở.

Ngoài ra, căn cứ chỉ đạo của UBDT, nhiều địa phương, đơn vị đã có biện pháp kiên quyết trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBDT; chủ động đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách khi áp dụng vào thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng

Về công tác thanh tra hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Ủy ban đã hoàn thiện và ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra đột xuất (nhiệm vụ của năm 2021): (1) Việc thực hiện Dự án xây dựng Học viện Dân tộc; (2) việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid -19 tại các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Triển khai 1 cuộc thanh tra đột xuất việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tố chức cấp phòng trực thuộc theo Nghị định số 120/2020/NĐ - CP của Chính phủ tại Học viện Dân tộc. Các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong Quý III, Quý IV năm 2022.

Đối với thanh tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra, cụ thể: Việc thực hiện công tác xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tại Báo Thiếu niên, Tiền phong, Nhi Đồng và Công ty phát hành Báo chí Trung ương; việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, đã triển khai thực hiện 3 cuộc thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn và Quảng Ngãi

Về công tác tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra UBDT đã tiếp 16 lượt công dân, trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến chính sách đất đai, thủ tục xác nhận, sửa đổi về dân tộc... UBDT đã phân loại, hướng dẫn công dân 1 đơn; lưu theo dõi 11 đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 4 đơn.

Về công tác cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBDT đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của UBDT; triển khai tự đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính của UBDT năm 2021; Tổ chức tập huấn cho các vụ, đơn vị về triển khai, hướng dẫn xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban; hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính của UBDT năm 2021 gửi Bộ Nội vụ...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tập thể Lãnh đạo UBDT tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện các chính sách dân tộc. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra