Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có 559 doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội của người lao động với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng; trong đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ hơn 35 tỷ đồng. Có doanh nghiệp không còn hoạt động nhưng không làm thủ tục giải thể, phá sản để thanh toán bảo hiểm cho người lao động như Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận; có doanh nghiệp lại nợ bảo hiểm xã hội kéo dài như Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận. Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận không thanh toán nợ bảo hiểm xã hội nhưng lại đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh...   

Ông Tống Đức Minh, Phó Trưởng phòng thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập như: Mức xử phạt thấp; việc phối hợp của các ngành liên quan trong thu nợ bảo hiểm xã hội còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền về chính sách, Luật Bảo hiểm xã hội chưa đến với từng người lao động, nhiều người lao động chưa hiểu rõ về các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội nên các chủ doanh nghiệp có cơ hội "lách" luật. Nhiều doanh nghiệp còn cố tình ký hợp đồng dưới 3 tháng với người lao động, không khai báo đầy đủ số lao động đóng bảo hiểm để chiếm dụng, sử dụng tiền đóng bảo hiểm sai quy định.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực nhằm thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, thông báo công khai các doanh nghiệp nợ bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chây ì, chậm đóng bảo hiểm xã hội.  

Để khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận đang lập kế hoạch thanh, kiểm tra; đồng thời phối hợp với các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Liên đoàn Lao động, Công an, Thuế…đẩy mạnh việc kiểm tra liên ngành. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận cùng với các ngành liên quan phối hợp với Liên đoàn Lao động các cấp hỗ trợ Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ khởi kiện các doanh nghiệp trốn nợ, chây ì đóng bảo hiểm xã hội./. 

Dương Thái