Trường Cán bộ Thanh tra:

Đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chủ nhật, 15/01/2023 15:46
(ThanhtraVietNam) - Sự phối hợp chặt chẽ của các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể tại Trường Cán bộ Thanh tra đặc biệt là sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên của mỗi đoàn viên đã góp phần vào thành tích chung của Công đoàn và phong trào thi đua của công chức, viên chức, người lao động Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022.

Ngày 13/1, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trưởng Cán bộ Thanh tra, sự quan tâm của Công đoàn Thanh tra Chính phủ (TTCP) sự phối hợp chặt chẽ của các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên của mỗi đoàn viên đã góp phần vào thành tích chung của Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022.

leftcenterrightdel
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Viết Thạch trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Năm 2022 là năm thứ hai Trường Cán bộ Thanh tra thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ- CP ngày 07/10/2020 và Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 21/6/2022 của Chính phủ, năm đầu thực hiện Quyết định số 444/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng TTCP ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra" với những thay đổi nhất định về cơ cấu, tổ chức. Mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng toàn bộ cán bộ, công đoàn viên của Trường đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch giảng dạy các lớp trong kế hoạch. Ngoài ra, Trường còn mở các lớp ngắn hạn theo hình thức giảng dạy trực tuyến, online đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Ban Giám hiệu cũng nhất quán chỉ đạo và thực hiện khai thác tài sản dôi dư, sử dụng chưa hết công suất vào hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết, tự kinh doanh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã có những chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Công đoàn TTCP  Vũ Hồng Khánh phát biểu tại Hội nghị

Theo thống kê, năm 2022, nhà trường đã tổ chức đào tạo tổng số được 64 khóa cho 6321 học viên. Trong đó có 28 lớp kế hoạch với 2500 học viên; 36 khóa bồi dưỡng theo nhu cầu với số học viên là: 3821 học viên.

Cũng với đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Trường Cán bộ Thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện quyền làm chủ tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong nhà trường.

leftcenterrightdel
Hiệu trưởng Trường Cán Bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong năm 2022, năm 2023 nhà trường sẽ tích cực đổi mới hoạt động trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 được Tổng TTCP phê duyệt. Theo đó tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo 2 hình thức là tổ chức lớp tập trung và tổ chức lớp trực tuyến. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo.

leftcenterrightdel
Hiệu trưởng Trường Cán Bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Năm 2023 cũng là năm thứ hai thực hiện các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Cũng là năm có ý nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Trường Cán bộ Thanh tra phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, trong đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tự chủ tài chính, nâng cao đời sống người lao động, đảm bảo công bằng, hợp lý và khách quan…

leftcenterrightdel
Hiệu trưởng Trường Cán Bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến tặng Giấy khen cho các tập thể  

Thay mặt Công đoàn TTCP, ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn TTCP nhấn mạnh, năm 2022 là năm đầu Trường Cán bộ Thanh tra thực hiện Khung chương trình đổi mới cho 3 cấp đào tạo, bồi dưỡng và cũng là năm thứ hai nhà trường thực hiện chế độ tự chủ tài chính…, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Trường Cán bộ Thanh tra đã hoàn thành tốt kế hoạch Tổng TTCP giao, nguồn thu, chi đảm bảo đồng thời tăng thêm thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, chất lượng giáo viên của nhà trường cơ bản được nâng cao, tham gia nhiệt tình vào một số hoạt động của Công đoàn như văn nghệ, thể thao, thiện nguyện…

leftcenterrightdel
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Viết Thạch tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho các cá nhân 

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn TTCP đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra phát huy kết quả năm 2022, phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động. Năm 2023 nhà trường tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên tổ chức và tích cực tham gia vào các hoạt động do công đoàn TTCP phát động với trách nhiệm cao và hiệu quả tốt nhất.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra