Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên:

Thực hiện quy chế Đoàn thanh tra giúp hạn chế tiêu cực trong hoạt động thanh tra

Chủ nhật, 19/05/2024 10:54
(ThanhtraVietNam) - Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên chia sẻ với Tạp chí Thanh tra: Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã quán triệt tinh thần, nội dung cốt lõi của quyết định, các Đoàn thanh tra được tổ chức và hoạt động nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật, hạn chế tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Chuyển hồ sơ sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu sang cơ quan điều tra

Bạc Liêu: Thanh tra kiến nghị xử lý kỷ luật 8 tổ chức và 11 cá nhân

Ngày 22/11/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 465/QĐ-TTCP về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính Phủ.

PV: Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra (sau đây gọi là Quy chế Đoàn Thanh tra) có nêu rõ trách nhiệm của không chỉ các cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ mà còn đối với Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Thanh tra có thể chia sẻ về việc thực hiện nội dung quyết định này gắn với kết quả thanh tra tại địa phương?

Bà Bùi Thanh Nguyên: Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023, do đó, trong năm 2023 việc áp dụng pháp luật về thanh tra có nhiều thay đổi cho phù hợp trong từng giai đoạn.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế Đoàn thanh tra, các Đoàn thanh tra tại tỉnh Bạc Liêu được tổ chức và hoạt động nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật, các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra, hạn chế tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh tổ chức 81 cuộc thanh tra tại 87 địa phương, đơn vị (trong đó có 58/58 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch, 01 cuộc thanh tra lại, 22 cuộc thanh tra đột xuất).

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh tra chuyên đề công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh...

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 6.728 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 3.627 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục 3.101 triệu đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3.601 triệu/3.627 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,3%; kiến nghị xử lý kỷ luật 03 tổ chức và 06 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến 03 đối tượng với số tiền 447,9 triệu đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức 6/6 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 06 cuộc thanh tra đột xuất và 01 cuộc thanh tra lại theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có cuộc thanh tra chuyên đề công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Phát hiện vi phạm 5.122 triệu đồng; kiến nghị thu hồi và đã thu hồi nộp ngân sách 2.450 triệu đồng/2.450 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục 2.672 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 03 tập thể và 01 cá nhân.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu - Bùi Thanh Nguyên  

PV: Bà có thể chia sẻ rõ hơn việc áp dụng thực hiện theo Quy chế Đoàn thanh tra tại các nội dung về: Chế độ làm việc; báo cáo, ghi Nhật ký; cũng như quy định giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu?

Bà Bùi Thanh Nguyên: Các Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm túc chế độ làm việc Đoàn thanh tra. Khi làm việc với đối tượng thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thì phải làm việc theo Đoàn thanh tra hoặc nhóm có ít nhất từ 02 người trở lên. Nội dung làm việc phải thể hiện đầy đủ, trung thực bằng biên bản. Đây là quy định nhằm hạn chế tiêu cực trong Ngành, quá trình thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc.

Quá trình hoạt động, Đoàn thanh tra phải chấp hành việc báo cáo tiến độ đến người ra quyết định thanh tra để kịp thời theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có hoặc chỉ đạo sâu sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả cuộc thanh tra.

Việc ghi Nhật ký Đoàn thanh tra để nhằm theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc, đảm bảo tiến độ, kế hoạch tiến hành thanh tra.

Về thực hiện quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, khi thành lập Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Tuy nhiên, đối với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, do biên chế hạn chế, nên phần lớn người ban hành Quyết định thanh tra trực tiếp giám sát hoạt động Đoàn thành tra. Đây là khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hoạt động của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, nhất là phải thực hiện các nhiệm vụ khác như: Tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

PV: Công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm, cũng như biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thanh tra tại địa phương được thực hiện như thế nào, thưa bà?

Bà Bùi Thanh Nguyên: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xử lý vi phạm đối với cuộc thanh tra không đảm bảo chất lượng.

Hằng năm, qua hoạt động rà soát các cuộc thanh tra hành chính, hoạt động kiểm tra của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, Thanh tra tỉnh đã kịp thời phát hiện trường hợp kết luận thanh tra chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Đối với cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm đảm bảo tổ chức và hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Đoàn thanh tra trước khi tiến hành thanh tra; phân công Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh thường xuyên và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Đoàn thanh tra.

Về khen thưởng thành tích trong việc tổ chức và hoạt động Đoàn Thanh tra: Năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen đột xuất cho 07 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân.

Năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen đột xuất cho 04 cá nhân, đang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho 01 tập thể và 02 cá nhân.

Nhìn chung, đi đôi với việc khen thưởng tổ chức, cá nhân đạt thành tích đột xuất trong tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh cũng tổ chức họp Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra để đôn đốc, nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc đối với cuộc thanh tra chậm tiến độ. Đây là một trong các giải pháp cùng với những giải pháp đồng bộ khác góp phần hạn chế tiêu cực trong và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra tại tỉnh Bạc Liêu.

PV: Xin cảm ơn bà!

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra