Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 16/01/2024 14:19
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC).

Tăng điểm nhưng giảm 10 bậc so năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 35/UBND-NCKSTTHC về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 do Thanh tra Chính phủ công bố, tỉnh Bình Thuận đạt 61.31/100 điểm (kết quả tự đánh giá 62.28/100 điểm), tăng 1.41 điểm nhưng giảm 10 bậc so với năm 2021.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi các cơ quan trong tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh (ảnh: ND)

Qua đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Thuận có một số nội dung không đạt điểm so với Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Các nội dung không đạt điểm gồm: Việc tổ chức rà soát và xử lý xung đột lợi ích; kết quả xử lý kỷ luật về đảng, xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; một số nội dung thuộc tiêu chí xử lý hành vi khác vi phạm về PCTN của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ảnh; kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án; việc chỉ đạo của chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

Bên cạnh đó, còn có những nội dung đạt điểm thấp như: Việc ban hành kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích; việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; việc phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; việc phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo; việc xử lý kỷ luật đối với cá nhân có hành vi tham nhũng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; việc tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Những nội dung không đạt điểm hoặc đạt điểm thấp nêu trên đã làm ảnh hưởng đến điểm số và thứ bậc xếp hạng công tác PCTN của tỉnh Bình Thuận.

Rà soát tiêu chí của Bộ chỉ số để khắc phục thiếu sót

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận khẩn trương tự kiểm tra, rà soát các tiêu chí để đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về PCTN, TC. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng có xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, TC tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Xây dựng cơ bản, đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, tài sản công.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động rà soát để phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật nhằm triệt tiêu các điều kiện phát sinh tham nhũng, TC.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nghiên cứu bổ sung kế hoạch, tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật PCTN, TC đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành quy định pháp luật về PCTN, TC nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án các cấp và các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ, việc nâng cao hiệu quả công tác PCTN,TC và cải thiện điểm số về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh hàng năm là trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Kết quả thực hiện là một trong các tiêu chí, điều kiện để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra