Lâm Đồng:

Nâng cao nhận thức trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ năm, 28/03/2024 12:01
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định việc thực hiện đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, để qua đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, về thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, trong những tháng đầu năm 2024, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) như: việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức, cán bộ; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân... Hình thức công khai chủ yếu là niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị... Thông qua việc công khai, các tổ chức, cá nhân liên quan có thể giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời kiến nghị, phản ánh những hành vi vi phạm theo quy định.

Về xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành mới 03 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ cho phù hợp với các quy định pháp luật mới và tình hình thực tế. Trong quý I/2024, các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức 08 cuộc thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; qua kiểm tra cho thấy, việc xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ cơ bản theo đúng quy định, góp phần bảo đảm việc sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn; đồng thời, phát hiện 07 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 457,3 triệu đồng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với ngành, lĩnh vực; thực hiện nghiêm những việc không được làm..., gắn với việc thực hiện các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, góp phần bảo đảm sự liêm chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nộp lại quà tặng, chưa phát hiện các trường hợp sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng hoặc nhận quà tặng không đúng quy định; không phát sinh các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có thẩm quyền thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn thuộc quyền quản lý để phát hiện, thông tin, báo cáo, xử lý hoặc kiến nghị xử lý xung đột lợi ích theo quy định; chưa phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn.

leftcenterrightdel
Lâm Đồng thực hiện đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn được các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 40 cán bộ, công chức theo kế hoạch. Việc chuyển đổi được thực hiện đúng nguyên tắc, vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi; bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, địa phương, đơn vị...

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn cũng được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành việc kê khai và các cơ quan, địa phương, đơn vị đã gửi 3.039 bản kê khai về cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với các cá nhân theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Mặt khác, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực; đến nay, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại tỉnh Lâm Đồng là 1.804 thủ tục (cấp tỉnh 1.366 thủ tục; cấp huyện 279 thủ tục; cấp xã 159 thủ tục) đã được cập nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương; đã cung cấp 1.194 dịch vụ công trực tuyến (448 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 746 dịch vụ công trực tuyến một phần); qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN của địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong Quý I/2024, công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến, đạt được những kết quả nhất định. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, thường xuyên trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTNTC được tăng cường. Qua kết quả thực hiện, đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về vị trí, vai trò của công tác PCTNTC./.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra