Việt Yên, Bắc Giang:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã kéo dài nhiều năm, tỷ lệ cấp chỉ đạt 33%

Thứ hai, 15/05/2023 13:37
(ThanhtraVietNam) – Đây là một trong những tồn tại được chỉ ra tại Kết luận thanh tra Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do UBND huyện Việt Yên làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang mới ban hành Kết luận thanh tra số 214/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do UBND huyện Việt Yên làm chủ đầu tư.

Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do UBND huyện Việt Yên làm chủ đầu tư giai đoạn từ năm 2010 đến nay được Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép thực hiện, với quy mô, khối lượng thực hiện dự án gồm có đo đạc bản đồ địa chính chính quy, đo đạc bản đồ đất nông nghiệp và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại 17 xã, thị trấn của huyện Việt Yên.

Cụ thể: Xây dựng lưới địa chính: 151 điểm; Đo vẽ bản đồ địa chính; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính: 18.447,61 ha, gồm đo vẽ bản đồ địa chính: 17.365,64 ha; Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính: 1.081,97 ha. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất): 91.800 giấy.

Mục tiêu của dự án là đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai như đăng ký QSD đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; làm cơ sở phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các cấp,….

Qua quá trình thanh tra cho thấy, tổng kinh phí phê duyệt để thực hiện dự án: 136.699.127.883 đồng. Trong đó, kinh phí lập thiết kế kĩ thuật - dự toán: 2.360.191.124 đồng; kinh phí thi công đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 131.771.161.969 đồng; kinh phí kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 2.567.774.790 đồng. Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện (trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi cho công tác quản lý đất đai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo huyện Việt Yên báo cáo tại một cuộc họp do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh: Dangcongsan.vn

Về việc chấp hành các quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Thực hiện các quy định của pháp luật, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã xem xét hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đặt hàng và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn lập TKKT-DT; tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm và đơn vị thi công đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất.

Chủ đầu tư là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức triển khai đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) trên địa bàn 17 xã, thị trấn.

Kết quả đã xây dựng lưới địa chính: 151/151 điểm thực hiện bằng công nghệ định vị toàn cầu, đạt 100% khối lượng theo dự toán được duyệt. Đo vẽ bản đồ địa chính: 17.708,54/18.447,61 ha, đạt tỷ lệ 95,99 % khối lượng đo đạc theo dự toán được duyệt, trong đó: Tỷ lệ 1/500 là 219,05 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 13.350,58 ha, tỷ lệ 1/2.000 là 3.021,27 ha. Đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính: 1.117,64/1.081,97 ha, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Tỷ lệ 1/500 là 101,63 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 1.016,01 ha.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN): 53.082 hồ sơ đã kê khai, đã cấp và đang thực hiện các bước cấp GCN, đạt 56,75% so với dự toán phê duyệt (trong đó 30.448 GCN đã cấp). Số GCN QSD đất chưa kê khai là 40.462 giấy (trong đó có 23.854 trường hợp có chốt biên bản với các hộ không có nhu cầu cấp, 16.608 trường hợp chưa tổ chức kê khai).

Kiểm tra một số điểm mốc địa chính tại các xã: Vân Hà, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Hồng Thái huyện Việt Yên xác nhận điểm mốc địa chính còn nguyên vẹn, có tường bê tông bảo vệ.

Về công tác bàn giao sản phẩm đo đạc, cấp giấy: Kiểm tra việc giao nhận sản phẩm công đoạn lập lưới địa chính và đo đạc bản đồ tại các xã: Ninh Sơn, Vân Hà, Tiên Sơn, Hồng Thái, Thượng Lan, Thị trấn Bích Động cho thấy, về cơ bản Chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công đã phối hợp bàn giao đầy đủ các sản phẩm đo đạc của dự án cho UBND các xã để quản lý sử dụng; về việc cấp GCNQSD đất, đơn vị thi công phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai, các xã, thị trấn trả tập trung cho các hộ dân theo tiến độ cấp giấy; tuy nhiên còn một số GCN chưa trả được cho người dân do nguyên nhân như các hộ không có trên địa bàn, đã thông báo nhưng chưa đi nhận, một số hộ GCN đang thế chấp,….

Công tác nghiệm thu, thanh toán: Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu tiến hành xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo từng công đoạn cho nhà thầu như: Xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất.

Kết quả: Tổng giá trị hợp đồng đã ký: 136.699.127.883 đồng. Tổng giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán: 84.917.721.782 đồng. Tổng giá trị đã thanh toán: 81.672.688.438 đồng. Tổng số tiền còn phải thanh toán: 3.209.053.344 đồng.

Kiểm tra một số hồ sơ dự án tại các xã, thị trấn: Tăng Tiến, Hoàng Ninh (nay là TT Nếnh, năm 2016); Quang Châu, Vân Trung (năm 2017); Việt Tiến (năm 2018); TT. Nếnh (năm 2015); Thượng Lan (năm 2019), Hồng Thái (năm 2020); Vân Hà, Tiên Sơn (năm 2019); xã Ninh Sơn, Quảng Minh (năm 2019) huyện Việt Yên thấy một số tồn tại, hạn chế như sau:

Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công đã thực hiện thi công khối lượng theo địa hình, diện tích thực tế có thay đổi so với thiết kế kĩ thuật, dự toán đã được phê duyệt, tuy nhiên chưa có chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư; Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát đã xác nhận và đồng ý nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng giai đoạn, từng lần đề nghị thanh toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo khối lượng thực tế phát sinh (theo quy định tại điểm b Khoản 2 và 6 điểm đ Khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai).

Hợp đồng thi công, cấp GCNQSD đất với Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Delta (Hợp đồng kinh tế số 09/HĐ-KTKT ngày 25/5/2010, số 06/HĐ-KTKT ngày 25/5/2010, số 08/HĐ-KTKT ngày 25/5/2010) đã thực hiện xong từ năm 2017, tuy nhiên đến nay chưa thanh lý hợp đồng.

Việc thực hiện thi công đo đạc, cấp giấy tại các xã kéo dài nhiều năm, đã phải gia hạn hợp đồng nhiều lần, đến nay chưa hoàn thành việc kê khai và cấp giấy chứng nhận. Việc kê khai, lập hồ sơ và cấp GCNQSD đất cho người dân còn chậm và kết quả đạt được không cao (tỷ lệ GCN đã kê khai, đã cấp và đang thực hiện các bước đạt 56,75%, tỷ lệ GCN đã cấp chỉ đạt 33%)./.

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra