TP Hồ Chí Minh: Xử lý dứt điểm bất cập trong sử dụng đất công tại quận 6

Thứ năm, 14/09/2023 09:24
(ThanhtraVietNam)- Theo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM), công tác quản lý nhà, đất công của UBND quận 6 và các đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập, thiếu sót, không phù hợp quy hoạch. Từ đó, yêu cầu cơ quan chức năng liên quan nghiêm chỉnh xử lý dứt điểm tránh thất thoát, lãng phí…

Thanh tra TP HCM vừa có thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại UBND Quận 6.

Tồn tại nhiều hạn chế trong quản lý sử dụng đất công

Theo Kết luận thanh tra, UBND Quận 6 ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021-2022 nhưng không thể hiện nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kế hoạch thanh tra, kiểm tra và chưa tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc UBND Quận 6, là thực hiện chưa đầy đủ các nội dung của UBND TP HCM. Hạch toán chưa đúng nguồn trong việc bố trí kinh phí cho hoạt động thường xuyên; chưa thực hiện đủ chỉ tiêu tinh giảm biên chế.

Công tác quản lý nhà nước của UBND Quận 6 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý tuy nhiên chưa chủ động, kịp thời trong chỉ đạo; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, không thường xuyên; tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi, đôn đốc cá đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6, việc áp dụng đơn giá cho thuê nhà, đất (ngắn hạn) là chưa đúng với nội dung chỉ đạo của UBND TP HCM. Công ty này cũng chưa trình Chủ tịch UBND Quận 6 về quy trình quản lý, cho thuê mặt bằng, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

leftcenterrightdel
 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6 áp dụng đơn giá cho thuê nhà, đất (ngắn hạn) chưa đúng với nội dung chỉ đạo của UBND TP HCM (ảnh:KN) 

Nhiều nhà, đất đang để trống, chưa khai thác hiệu quả, có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường; chưa chủ động có giải pháp để xử lý đối với các trường hợp phải thu hồi lại nhà đất cho thuê, gây lãng phí, là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản công, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND Quận 6, lãnh đạo UBND Quận 6 được giao phụ trách, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Rà soát, xử lý sớm các sai phạm

Từ những sai phạm, thiếu sót trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP giao UBND quận 6 chủ trì kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với các hạn chế, thiếu sót được nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu UBND quận 6 chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hạng mục công trình phát sinh không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa tại khu đất do Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market sử dụng theo thẩm quyền quy định.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh lại cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 9A, đảm bảo việc thực hiện thanh quyết toán dự án chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp nhà, đất sử dụng không đúng phương án sắp xếp được duyệt của UBND TP.HCM…

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng, cho thuê tài sản công và các phần đất nhỏ lẻ, dôi dư; báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6, Kết luận thanh tra yêu cầu có biện pháp xử lý, khắc phục đối với 35 địa chỉ nhà, đất cho thuê ngắn hạn để sản xuất kinh doanh với giá theo cơ chế thị trường. Có biện pháp xử lý tránh lãng phí đối với 33 địa chỉ nhà, đất đang để trống. Kiểm tra hiện trạng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do công ty được giao quản lý, sử dụng, cho thuê để kịp thời duy tu, sữa chữa những hư hỏng (nếu có)…

Kiến nghị của Thanh tra TP cũng yêu cầu, công ty phải có biện pháp xử lý dứt điểm đối với 06/153 địa chỉ nhà đất phải thu hồi nhưng do vướng thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm đúng quy định pháp luật đối với 10 địa chỉ nhà, đất dôi dư đã được ký hợp đồng cho thuê khi chưa được UBND TP.HCM phê duyệt và các trường hợp tương tự khác (nếu có). Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan trong công tác quản lý và việc ký hợp đồng cho thuê các mặt bằng theo kết luận thanh tra…

Cũng theo văn bản này, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP giao cho các Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thuế TP.HCM với chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp thực hiện theo kết luận thanh tra.

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra