Đắk Lắk:

Qua thanh tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật

Thứ năm, 27/04/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tại Đắk Lắk, nhiều cuộc thanh tra có nội dung phức tạp, thời kỳ thanh tra kéo dài qua nhiều năm nên việc thu thập hồ sơ, tài liệu, việc thanh tra, xác minh gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm ban hành kết luận thanh tra. Trong khi đó, lực lượng làm công tác thanh tra tại các đơn vị ít, lại phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát các lĩnh vực được giao và đôn đốc thực hiện kiến nghị qua thanh tra.

Bất cập còn tồn tại

Chính vì thế dẫn đến tình trạng một số Đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành Kết luận thanh tra do nội dung thanh tra liên quan đến nhiều thời kỳ thanh tra. Một số Kết luận thanh tra còn kết luận chung chung, chưa xác định sai phạm cụ thể, chưa có đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách còn bất cập. Hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật (lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình...). Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa toàn diện, chỉ chú trọng việc đôn đốc, thu hồi tiền, tài sản, chưa chú trọng việc thực hiện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có vi phạm, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, vi phạm; một số sở, ngành, huyện, thành phố còn hạn chế trong thực hiện kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.

Mặc dù vậy, vượt qua rất nhiều khó khăn, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vẫn nỗ lực đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt; tập trung thanh tra trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk họp giao ban công tác tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023 . Nguồn ảnh: https://thanhtra.daklak.gov.vn/ 

Phát hiện nhiều vi phạm qua công tác thanh tra

Trong Quý I năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 108 cuộc thanh tra, trong đó: 70 cuộc thanh tra hành chính và 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra trong kỳ phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 2.869 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 579 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 694 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 2.290 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 01 tổ chức và 05 cá nhân. Kết quả đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.191 triệu đồng, đã tiến hành xử lý hành chính 01 tổ chức và 05 cá nhân.

Đã triển khai 21 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đã kết luận 07 cuộc tại 07 đơn vị và 07 đơn vị đã nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 02 cuộc thường xuyên, 29 cuộc theo kế hoạch và 07 cuộc thanh tra đột xuất trên các lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm; Giáo dục và Đào tạo; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật; chấp hành pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, hoạt động kinh doanh văn hóa, chất lượng xây dựng công trình, vận chuyển hành khách, quản lý đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an toàn lao động, hành nghề y dược, đấu giá tài sản, tư pháp hộ tịch…

Qua thanh tra, kiểm tra tại 219 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã phát hiện 57 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có vi phạm, sai phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách, tổ chức và hành nghề luật sư, xác nhận không đúng nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, cho thuê đất sai quy định, cấp giấy CNQSDĐ sai quy định, vi phạm về vận chuyển hành khách, kinh doanh y dược… Ban hành 55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 694 triệu đồng, thu hồi vào ngân sách nhà nước 496/686 triệu đồng, đạt 72,3%.

Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân... Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chủ động triển khai theo kế hoạch. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát hiện và xử lý hành chính nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực: Hành nghề y dược; kinh doanh mạng viễn thông,  các phương tiện kinh doanh vận tải, việc cấp giấy phép xây dựng, kinh doanh văn hóa...

Bên cạnh đó, việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, kịp thời xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra tỉnh đã tiến hành xử lý chồng chéo, trùng lắp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan Thanh tra trong tỉnh. Kết quả đã xử lý việc thanh tra, kiểm tra trùng lắp đối với 115 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra có trùng lắp trong kế hoạch thanh tra năm 2023.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung thanh tra đột xuất khi được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giao và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra theo quy định./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra