Lâm Đồng:

Đảm bảo các quy định pháp luật trong công tác tiếp dân

Thứ sáu, 08/12/2023 15:19
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo các quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm kịp thời, bám sát các quy định cụ thể, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tổ chức triển khai thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với 29 cuộc họp, hội nghị, lớp tuyên truyền với 11.533 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luôn bảo đảm nội dung và hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Theo đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Việc giải quyết cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD và giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo các quy định của pháp luật (ảnh lamdong.gov.vn)

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra Lâm Đồng luôn thực hiện nghiêm hoạt động quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Định kỳ hàng tháng Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tiếp dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã tổ chức tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân với tinh thần dân chủ, công khai, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại các cuộc tiếp dân nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã được xem xét và trả lời trực tiếp; đối với những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, xem xét và giải quyết theo quy định. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tiếp dân trực tiếp, đối thoại công khai, dân chủ, do đó một số vụ việc kéo dài đã được tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm đảm bảo đúng theo quy định, góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn các điểm nóng về tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề mà Nhân dân phản ánh theo đúng pháp luật, vận dụng linh hoạt pháp luật để Nhân dân hiểu rõ về chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, năm vừa qua, toàn tỉnh đã tiếp 2.236 lượt công dân với 2.963 người được tiếp, trong đó: tiếp thường xuyên 1.480 lượt/1.783 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 756 lượt/1.180 người; tiếp 44 đoàn đông người với 475 người. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.446 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 5.077 đơn đủ điều kiện xử lý với 597 đơn khiếu nại, 264 đơn tố cáo và 4.216 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 606 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.461 đơn và có 142 đơn đôn đốc việc giải quyết; tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 2.868 đơn. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh trong kỳ là 426 đơn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022 (444 đơn). Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 356/426 đơn khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 83,5%).

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc giải quyết cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ… “Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.” – UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng hướng đến tiếp tục chủ động dự báo và nắm chắc tình hình trong Nhân dân ngay tại cơ sở, hạn chế, không để xảy ra lãn công, đình công, khiếu nại, khiếu kiện đông người, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Nhân dân, nhất là về vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư…

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra