Bình Dương:

Linh hoạt trong đối thoại, kết hợp vận động các chính sách hỗ trợ để chấm dứt khiếu kiện

Thứ năm, 30/11/2023 11:40
(ThanhtraVietNam) - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến nhân dân để nâng cao hiểu biết pháp luật. Đi cùng với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương và thường xuyên thanh, kiểm tra trách nhiệm định kỳ, đột xuất đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn...

Làm tốt công tác tiếp công dân góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội

Theo UBND tỉnh Bình Dương, nhìn chung công tác tiếp công dân tại địa phương đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. Thông qua tiếp công dân, nhiều vụ việc công dân tự nguyện rút đơn sau khi được hòa giải, vận động, thuyết phục; có sự linh hoạt trong đối thoại, kết hợp vận động các chính sách hỗ trợ (như hỗ trợ đất tái định cư, bố trí đất ở, hỗ trợ tiền, xây dựng nhà đại đoàn kết,…) nhằm giúp các hộ khiếu kiện là hộ nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện.

Công tác tiếp công dân đối với các trường hợp đông người, phức tạp giảm về tính chất và mức độ góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài đã được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Theo đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài gay gắt đã được giải quyết dứt điểm, giải tỏa được bức xúc của người dân.

Đối với việc thực hiện các quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, cơ quan này cho biết trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất của người đứng đầu cơ quan hành chính có chuyển biến tích cực. Trong 1 năm qua, số lượt người đứng đầu đơn vị tiếp công dân định kỳ chiếm 71,68% (1.755/2.476) tổng số lượt tiếp công dân của người đứng đầu, việc ủy quyền tiếp công dân đình kỳ chỉ chiếm 28,31% (701/2.476). Qua đó cho thấy Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc khiếu nại, phản ánh đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của của công dân; chủ động trong công tác xem xét tình hình, dự báo những trường hợp có khả năng dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người để kịp thời chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa các ngành, tổ chức đoàn thể vận động, giải quyết.

leftcenterrightdel
 Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương. Ảnh minh họa/intenet

Tuy nhiên, việc ủy quyền cho cấp phó và cơ quan Thanh tra cùng cấp tiếp công dân định kỳ vẫn còn, nên số ngày tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đủ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân nói chung và của người đứng đầu nói riêng cũng gặp một số khó khăn như: một bộ phận công dân do thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc vì lợi ích cá nhân cố tình hiểu sai chính sách, pháp luật, mặc dù không có căn cứ, không đúng sự thật nhưng vẫn đeo bám dai dẳng, thái độ gay gắt.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít trường hợp quá khích lợi dụng quyền khiếu nại để kích động, gây rối; các việc vụ khiếu nại trong lĩnh vực kinh tế, dân sự (không phải khiếu nại các cơ quan hành chính nhà nước) phát sinh nhiều, việc tìm ra hướng giải quyết để hài hòa giữa lợi ích của người dân, của nhà đầu tư và của Nhà nước để bảo đảm ổn định xã hội gặp nhiều khó khăn.

Phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Từ thực tế này, để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về tiếp công dân, địa phương này cho rằng, cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ, tham mưu kế hoạch tiếp công dân cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp thực hiện tiếp công dân theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn) để nâng cao hiểu biết pháp luật.

Đi cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương. Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm định kỳ, đột xuất đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật (đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh); tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật (đạt từ 90% trở lên). Thường xuyên rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi Thanh tra Chính phủ hoàn thiện việc sửa chữa Hệ thống Cơ sở dữ liệu./.

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra